Akad. prof. emeritas habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Mokslo vadovas

Mokslinių tyrimų kryptys – aplinkos sistemos, darni pramonės plėtra, aplinkos vadyba, integruota atliekų vadyba