Cirkuliacinės ekonomikos modelio taikymo galimybių analizė Lietuvos gamybos sektoriuje (CEMTA)

 

Projekto nr.: PP35/169

Projekto aprašymas:

Vienas ryškiausių šio amžiaus verslo aplinkos požymių yra aktyvėjanti, inovacijomis grindžiama konkurencija, orientuota į darnų vystymąsi su aplinka ir visuomene. Cirkuliacinė ekonomika yra vienas iš pažangiųjų ekonomikos augimo, konkurencingumo užtikrinimo, darbo vietų kūrimo, naujų rinkų atvėrimo bei inovacinių gebėjimų ugdymo modelių, todėl jos skatinimas yra viena iš pagrindinių Europos politikos formuojamų ūkio krypčių (Future Manufacturing Industry Innovation Council, 2011. Trends in manufacturing to 2020, Horizon 2020). Nepaisant pozityvaus politinio konteksto, pažangių ekonomikos modelių taikymo galimybės Lietuvos inžinerinėje pramonėje ir pasaulyje yra tyrinėtos gana fragmentiškai. Lietuvos inžinerinė pramonė pasižymi ne itin aukštu gamybos inovacijų lygiu bei išteklių vartojimo efektyvumu, tačiau dėl sukuriamos pridėtinės ekonominės vertės, šalies konkurencingumo tarptautinėse rinkose šis sektorius yra ypač svarbi ateities gamybos technologijų vystymo sritis. Cirkuliacinės ekonomikos modelis yra grindžiamas ateities gamybos technologijomis, skatinančiomis atliekų kiekio sumažinimą ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais, todėl jo taikymas galėtų padėti išspręsti pramonės sektoriuje kylančias problemas. Projekte numatytu tyrimu bus siekiama išanalizuoti pramonės sektoriaus absorbcines galimybes adaptuoti ateities gamybos technologijas cirkuliacinės ekonomikos kontekste, įvertinant ateities gamybos technologijų potencialą uždaryti ekonomikos ciklą, t. y. panaudotas žaliavas (atliekas) paversti naujomis žaliavomis.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-03-03 - 2016-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Lina Dagilienė

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, Socialinės verslo atsakomybės skyrius

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku