APINI vidiniai magistro baigiamųjų darbų gynimai

Tarpinio gynimo metu įvertinama ar darbas iš esmės yra atliktas. Posėdžio dalyviai teikia pastabas, į kurias atsižvelgiant būtina atlikti darbo korekcijas. Apie atliktus taisymus informuoti magistro baigiamojo darbo vadovą ir tik tuomet teikti darbą recenzentui.

Tarpinio gynimo posėdžio pabaigoje posėdžio nariai priima sprendimą dėl:

  • Magistro baigiamojo darbo atitikties studijų krypčiai;
  • Magistro baigiamojo darbo atlikimo lygio;
  • Priimama rekomendacija dėl magistro baigiamojo darbo modulio įskaitos ir leidimo ginti darbą kvalifikacinėje komisijoje;
  • Svarstomos galimos magistro baigiamųjo darbo recenzentų kandidatūros teikiant rekomendacijas MBP vadovui.

26 gegužės d., 2017 07:00

KTU Aplinkos inžinerijos institutas 308 aud.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku