Aplinkos inžinerijos institutas

APINI užtikrina kūrybišką bendradarbiavimo terpę, atliekant tarpdisciplininius tyrimus aplinkosaugos, darnaus pramonės, įmonių ir organizacijų vystymosi srityse. Magistrantūros ir doktorantūros studijose rengia ambicingus, šalies įvaizdį formuojančius lyderius.

APINI gyvuoja ir veikia tarpdiscipliniškoje dvasioje, kurstomoje šiuolaikinio gyvenimo tempo ir ketvirtosios pramonės revoliucijos, jungiančios fizinius, skaitmeninius / biologinius pasaulius bei darančios įtaką visoms mokslo ir studijų sritims, verslui bei pramonės šakoms.

APINI atliekami tyrimai apima įvairias sritis. Institute tyrinėjamos klimato kaitos priežastys ir pasėkmės, darnios technologijos ir atsinaujinanti energetika. Analizuojami aplinkai palankūs verslo plėtros motyvai ir kliūtys, visuomenės įsitraukimas į inovacijų poreikio identifikavimą, jo kūrimą ir diegimą. Taip pat nagrinėjama būvio ciklo koncepcijos įtaka visuomenės gerbūvio užtikrinimui ir viską apjungianti darnaus miesto koncepcija.

Baigę studijas APINI studentai užima lyderių pozicijas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose. Magistrantūros studijų programos absolventai vadovauja Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos departamentams, savivaldybių skyriams, Lietuvos pramonės ir verslo gigantų gamybos, darnumo bei aplinkosaugos padaliniams, plėtoja konsultacinius verslus ir dirba tarptautinėse organizacijose už Lietuvos ribų.

Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras

Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras (TTMTC) – tai Aplinkos inžinerijos instituto padalinys vykdantis tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, apimančius tvarius sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ekonominius ir socialinius aspektus susijusius ne tik su pramoninėmis sistemomis, bet ir įvairių organizacijų lygmenyje. Daugiau apie TTMTC…

Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras

Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras (TTKC) – tai Aplinkos inžinerijos instituto padalinys buriantis darnumo srities ekspertus ir mokslininkus, kurie geba ugdyti darnaus vystymosi profesionalus, darnumo lyderius, turinčius įvairialypius gebėjimus spręsti kompleksinius darnaus vystymosi iššūkius sisteminiais ir inžineriniais, mokslu, naujaisiais tyrimų rezultatais ir ilgamete darnaus vystymosi patirtimis pagrįstais metodais. Daugiau apie TTKC…

Vizija

Unikalus tarptautinio lygio darnaus vystymosi kompetencijos lyderis, kuriame prasminga dirbti ir vertinga studijuoti.

Misija

Pažangiais tarpdisciplininiais tyrimais ir aktualiomis studijomis bei nuolatine naujų žinių ir vertybių sklaida užtikrinti atsakingų sprendimų taikymą, kuriant darnią visuomenę Lietuvoje ir pasaulyje.

Vertybės

Visuomet siekiame geriausių rezultatų, esame atsakingi priimdami sprendimus, iniciatyvūs bei tikintys tuo, ką darome ir motyvuojantys kitus – instituto veiklos tai mūsų gyvenimo būdas ir varomoji jėga.

 • 1991 m. įkurtas APINI. Įkūrimo iniciatoriai – KTU Procesų valdymo ir Inžinerinės ekologijos katedros bei Danijos technikos universiteto Aplinkos mokslų ir inžinerijos institutas.
 • 1994 m. pagal bendradarbiavimo sutartį su Pasaulio aplinkos centru (WEC, JAV) APINI buvo įsteigtas Taršos prevencijos centras (TPC).
 • 1995 m. pradėtas leisti mokslinis-techninis žurnalas „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“.
 • 1999 m. pirmą kartą Lietuvoje APINI suorganizavo profesionalius tarptautinius aplinkos apsaugos auditorių mokymus pagal EARA programą.
 • 2002 m. pradėta tarptautinė tarpdalykinė
 • magistrantūros studijų programa „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2003 m. APINI tapo ES kompetencijos centru (angl. „Centre of Excellence“) darnios pramonės plėtros klausimais.
 • 2004 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Prevencinių aplinkos apsaugos strategijų išvystymas ir diegimas Lietuvos pramonėje (1991–2003 m.)“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2005 m. dr. Valdo Adamkaus premija „Už reikšmingus Lietuvos dabarčiai ir ateičiai mokslinius darbus ir aktyvią ekologinę veiklą“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2007 m. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Pramonininkų konfederacijos prizas ir diplomas „Pasiekimai aplinkosaugoje 2007“.
 • 2008 m. „Energy globe“ diplomas už prevencinių energiją taupančių inovacijų kūrimo ir diegimo sistemą.
 • 2010 m. Baltijos plėtros forumo Baltijos jūros apdovanojimas už veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniai plėtrai (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2011 m. EUREKA Inovacijų nugalėtojo apdovanojimas už įgyvendintą projektą „E! 2522 OPTISOILCLEAN“ (projekto partneriai – APINI, UAB „Biocentras“, KTU Procesų valdymo katedra ir Latvijos valstybinio Medienos chemijos institutas).
 • 2012 m. „Energy Globe“ apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2012 m. A. V. Graičiūno apdovanojimas už aplinkos vadybos sistemų teorijos išvystymą ir praktinį diegimą bei specialistų rengimą.
 • 2013 m. aukščiausias „QUESTE-SI“ studijų kokybės užtikrinimo sistemos apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.

Jei norite sužinoti daugiau apie studijas ar mokslinę veiklą rašykite mums.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tyrėjai

Aidas Gudaitis

Aidas Gudaitis

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Prof. dr. Žaneta Stasiškienė

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė

Instituto direktorė
Dr. Irina Kliopova

Dr. Irina Kliopova

Docentė
Dr. Jolita Kruopienė

Dr. Jolita Kruopienė

Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Jolanta Dvarionienė

Dr. Jolanta Dvarionienė

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Visvaldas Varžinskas

Dr. Visvaldas Varžinskas

Docentas
Dr. Inga Gurauskienė

Dr. Inga Gurauskienė

Docentė, mokslo darbuotoja
Dr. Daina Kliaugaitė

Dr. Daina Kliaugaitė

Docentė
Živilė Šimkutė

Živilė Šimkutė

Asistentė
Aušra Randė

Aušra Randė

Administratorė
Jūratė Šimonytė-Vizgirdė

Jūratė Šimonytė-Vizgirdė

Administravimo vadovė, studijų veiklos adminsitratorė
 

Narystė organizacijose

 

Partneriai ir bendradarbiavimas

Valstybinės institucijos

 • International Network for Environmental Management
 • UN Global Compact
 • UN Development Programme (UNDP)
 • UN Environmental Programme (UNEP)
 • UN Industrial Development Organisation (UNIDO)
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
 • National Risk Management Research Laboratory at US EPA
 • WHO Chemical Risk Assessment Network
 • World Environment Center (WEC)
 • European Environment Agency (EEA)
 • Baltic Environment Forum (BEF)
 • Baltic Sea Region University Consortium for Science and Technology (BALTECH)

Valstybinės institucijos

 • Aplinkos Ministerija
 • Ekonomikos ir inovacijų Ministerija
 • Aplinkos apsaugos agentūra
 • Aplinkos apsaugos politikos centras
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Alytaus miesto savivaldybė
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
 • Lietuvos inovacijų centras

Lietuvos įmonės

 • Det Norske Veritas (DNV-GL)
 • TUV Uolektis
 • Energijos skirstymo operatorius (ESO)

Mokslo ir tyrimų institucijos

 • Danijos technikos universitetas
 • Tarptautinis pramoninės aplinkos ekonomikos institutas (IIIEE)
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Klaipėdos universitetas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Bolonijos universitetas
 • Lenkijos mokslų akademijos mineralų ir energijos ekonomikos tyrimų institutas (MEERI)