Aplinkos inžinerijos institutas

APINI užtikrina kūrybišką bendradarbiavimo terpę atliekant tarpdisciplininius tyrimus darnaus pramonės ir verslo vystymosi bei aplinkos apsaugos srityse, magistrantūros ir doktorantūros studijose rengia ambicingus, šalies įvaizdį kuriančius lyderius.

Vizija

Unikalus tarptautinio lygio darnaus vystymosi kompetencijos lyderis, kuriame prasminga dirbti ir vertinga studijuoti.

Misija

Pažangiais tarpdisciplininiais tyrimais ir aktualiomis studijomis bei nuolatine naujų žinių ir vertybių sklaida užtikrinti atsakingų sprendimų taikymą, kuriant darnią visuomenę Lietuvoje ir pasaulyje.

Vertybės

Visuomet siekiame geriausių rezultatų, esame atsakingi priimdami sprendimus, iniciatyvūs bei tikintys tuo, ką darome ir motyvuojantys kitus – instituto veiklos tai mūsų gyvenimo būdas ir varomoji jėga.

APINI gyvena ir dirba tarpdiscipliniškumo dvasioje, kurią kursto šiuolaikinis gyvenimo tempas ir ketvirtoji pramonės revoliucija: jungianti fizinius, skaitmeninius ir biologinius pasaulius bei įtakojanti visas mokslo bei studijų sritis, verslą ir pramonės šakas.
Mes tyrinėjame klimato kaitos priežastis bei pasekmes, darnias technologijas bei atsinaujinančią energetiką, aplinkai palankaus verslo plėtros motyvus ir kliūtis, visuomenės įsitraukimą į inovacijų poreikio identifikavimą, jų kūrimą ir diegimą, būvio ciklo koncepcijos įtaką visuomenės gerbūvio užtikrinimą ir viską apjungiančią darnaus miesto koncepciją.  Mūsų magistrantūros studijų programos absolventai vadovauja LR Ūkio ir Aplinkos ministerijų departamentams, savivaldybių skyriams, Lietuvos pramonės ir verslo gigantų gamybos, darnumo bei aplinkosaugos padaliniams, plėtoja savo konsultacinius verslus, dirba tarptautinėse organizacijose už Lietuvos ribų.

 • 1991 m. įkurtas APINI. Įkūrimo iniciatoriai – KTU Procesų valdymo ir Inžinerinės ekologijos katedros bei Danijos technikos universiteto Aplinkos mokslų ir inžinerijos institutas.
 • 1994 m. pagal bendradarbiavimo sutartį su Pasaulio aplinkos centru (WEC, JAV) APINI buvo įsteigtas Taršos prevencijos centras (TPC).
 • 1995 m. pradėtas leisti mokslinis-techninis žurnalas „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“.
 • 1999 m. pirmą kartą Lietuvoje APINI suorganizavo profesionalius tarptautinius aplinkos apsaugos auditorių mokymus pagal EARA programą.
 • 2002 m. pradėta tarptautinė tarpdalykinė
 • magistrantūros studijų programa „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2003 m. APINI tapo ES kompetencijos centru (angl. „Centre of Excellence“) darnios pramonės plėtros klausimais.
 • 2004 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Prevencinių aplinkos apsaugos strategijų išvystymas ir diegimas Lietuvos pramonėje (1991–2003 m.)“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2005 m. dr. Valdo Adamkaus premija „Už reikšmingus Lietuvos dabarčiai ir ateičiai mokslinius darbus ir aktyvią ekologinę veiklą“ (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2007 m. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Pramonininkų konfederacijos prizas ir diplomas „Pasiekimai aplinkosaugoje 2007“.
 • 2008 m. „Energy globe“ diplomas už prevencinių energiją taupančių inovacijų kūrimo ir diegimo sistemą.
 • 2010 m. Baltijos plėtros forumo Baltijos jūros apdovanojimas už veiklą, turinčią ypatingą reikšmę Baltijos jūrai ir jos regiono darniai plėtrai (prof. J. K. Staniškiui).
 • 2011 m. EUREKA Inovacijų nugalėtojo apdovanojimas už įgyvendintą projektą „E! 2522 OPTISOILCLEAN“ (projekto partneriai – APINI, UAB „Biocentras“, KTU Procesų valdymo katedra ir Latvijos valstybinio Medienos chemijos institutas).
 • 2012 m. „Energy Globe“ apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.
 • 2012 m. A. V. Graičiūno apdovanojimas už aplinkos vadybos sistemų teorijos išvystymą ir praktinį diegimą bei specialistų rengimą.
 • 2013 m. aukščiausias „QUESTE-SI“ studijų kokybės užtikrinimo sistemos apdovanojimas magistrantūros studijų programai „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“.

Jei norite sužinoti daugiau apie studijas ar mokslinę veiklą rašykite mums.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Tyrėjai

Dr. Žaneta Stasiškienė

Direktorė

Akad. prof. emeritas habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis

Mokslo vadovas

Dr. Irina Kliopova

Docentė

Dr. Jolita Kruopienė

Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Jolanta Dvarionienė

Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Dr. Visvaldas Varžinskas

Docentas

Dr. Inga Gurauskienė

Lektorė, mokslo darbuotoja, magistro studijų programos vadovė

Dr. Daina Kliaugaitė

Lektorė

Įvykiai

 

Narystė organizacijose

 

Partneriai ir bendradarbiavimas

Valstybinės institucijos

 • International Network for Environmental Management
 • UN Global Compact
 • UN Development Programme (UNDP)
 • UN Environmental Programme (UNEP)
 • UN Industrial Development Organisation (UNIDO)
 • Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
 • NATO
 • US AID
 • National Risk Management Research Laboratory at US EPA
 • WHO Chemical Risk Assessment Network
 • World Environment Center (WEC)
 • European Environment Agency (EEA)
 • NEFCO
 • Baltic Environment Forum (BEF)
 • BALTECH

Valstybinės institucijos

 • Aplinkos Ministerija
 • Ūkio ministerija
 • Trišalė taryba
 • Aplinkos apsaugos agentūra
 • Aplinkos apsaugos politikos centras
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Kauno miesto savivaldybė
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • LAAIF

Lietuvos įmonės

 • Det Norske Veritas (DNV-GL)
 • TUV Uolektis

Mokslo ir tyrimų institucijos

 • Danijos technikos universitetas
 • International Institute for Industrial Environmental Economics
 • Center for Sustainable Consumption and Production
 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • Klaipėdos universitetas
 • Šiaulių universitetas
 • Vytauto Didžiojo universitetas
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku