Studijos aplinkos inžinerijos institute

Šiuo metu Aplinkos inžinerijos institute yra vykdomos antros ir trečios pakopos studijų programos.

Magistrantūra: kartu su KTU MIDF vydoma tarpkryptė magistro studijų programa “Darnus valdymas ir gamyba” (iki 2017 m. – “Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba”). Taip pat koordinuojami du MA+ kompetencijų blokai – “Lyderystė darniai plėtrai” ir “Miestų valdymas”.

Doktorantūra: kartu su Bolonijos universitetu vykdoma ir koordinuojama dvigubo laipsnio Aplinkos inžinerijos doktorantūros programa.

Magistrantūra

Šiose studijose susilieja net trys skirtingos kryptys: aplinkos inžinerija, gamybos inžinerija ir verslas. Tai tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų junginys, skirtas ateities lyderiams ir inovacijų kūrėjams su inžinerinio mokslo pagrindu. Čia įgysite taikomosios inžinerijos ir sisteminės analizės supratimą, išskirtinį gebėjimą sistemiškai vertinti sprendimų padarinius. Savo žinias panaudosite tarptautinėse arba nacionalinėse įmonėse ar organizacijose, spręsite reikšmingas problemas, valdysite rizikas ir būsite tvaraus vystymo lyderiais.

Plačiau

Doktorantūra

Aplinkos inžinerijos krypties programoje rengiami aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turintys mokslininkai, suteikiamos žinios ir įgūdžiai, užtikrinantys karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse.

Plačiau

Kontaktai

Studijų vyr. administratorė
Jūratė Šimonytė – Vizgirdė
e. p. apini@ktu.lt
tel. +370 (37) 300323

Studijų programos vadovas
Dr. Edgaras Stunžėnas
e. p. edgaras.stunzenas@ktu.lt

Adresas: Gedimino g. 50   310 ir 311 kab.

Instituto direktorė
Prof. dr. Žaneta Stasiškienė
e.p. zaneta.stasiskiene@ktu.lt
tel. +370 698 12 868

Studijų vyr. administratorė
Jūratė Šimonytė – Vizgirdė
e. p. jurate.simonyte@ktu.lt
tel. +370 37 300 323

 

Atsiliepimai

Studijuodamas APINI įgijau platų inžinerinį mąstymą, kuris labai naudingas ne tik darbe, bet ir gyvenime. Praktiniais pavyzdžiais paremta teorija, kurią dėsto savo srities profesionalai, smarkiai prisidėję prie Lietuvos teisėkūros, darnumo, tokios šiuolaikinės aplinkosaugos sampratos, kurią turime šiandien ir praktikos, kuria dabar vadovaujamasi tiek versle, gamyboje, tiek valstybės valdyme.

Laurynas Virbickas,
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

Nuostabus ir šiltas bendravimas, pagarba, dėmesys ir palaikymas studentui, puiki atmosfera paskaitų metu, jautiesi tarsi bendraudamas ne su dėstytoju, o su draugu. Čia dirba patys geriausi savo sričių specialistai, kurių patirtis paremta ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis žiniomis, tad studijų metu įgytos žinios yra aktualiausios ir sprendžiančios pačias svarbiausias aplinkosaugines problemas. Šiuo metu esu projektų vadovė ir auditorė įmonėje UAB “Sistemų registras”, tad studijų metu įgytos žinios ypač praverčia konsultuojant įmones aplinkos apsaugos klausimais bei vykdant auditus pagal ISO 14001 standartą.

Aistė Jonaitienė,
UAB “Sistemų registras”

Aplinkosauginių problemų, deja, bet vis daugėja, todėl galiu užtikrinti kad studijas APINI rinktis tikrai verta. Įsitikinau, jog čia rengiami globalių problemų sprendimo specialistai, kurie darbo rinkoje taps vis paklausesni. Studijų metu įgijau ne tik aplinkos inžinerijos žinių bagažą, bet ir išmokau sistemiškai vertinti situaciją, priimti greitus sprendimus, spręsti iškilusias problemas. Taip pat, studijos APINI turėjo tiesioginės įtakos, kylant karjeros laiptais. Studijų metu analizuotos įvairios situacijos ir teisės aktų, susijusių su aplinkos apsauga, išmanymas, suteikė galimybę dirbti LR Aplinkos ministerijoje ir dalyvauti formuojant Lietuvos atliekų prevencijos, valdymo ir tvarkymo politiką.

Ieva Ramanauskienė,
LR Aplinkos ministerija, atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė

APINI has a quite interdisciplinary group of teachers and students. So, the study modules offered are science-based, practical and research-oriented. The institute also working on many remarkable projects related to sustainability.
The knowledge I gained is not just restrictive to concepts in textbooks, whereas I was able to apply them in contemporary issues in a systematic way. Moreover, many practical based case studies helped me to improve my research skills, boosted my cognitive thinking and increased my ability to investigate an issue from different perspective. The knowledge and exposure I gained during my master studies piqued my interest to pursue research further. As result, I applied for PhD studentship in APINI, KTU and acquired a state-sponsored position to march forward in the path of research.

Chandrasekaran Vidhyalakshmi
Researcher

APINI has excellent University partners within and outside Europe. To have the options and opportunities to apply for a semester abroad or an internship and improve my research capabilities was one of the main reasons to choose APINI. To me the best knowledge acquired while studying in APINI was Life cycle Assessment and to have the opportunity to apply this knowledge in the industry. APINI gave me the chance to work as a researcher with two European companies which I consider is a great add to my personal knowledge and profile.

Alexandra Alonso,
Researcher

Studijas APINI rekomenduoju rinktis tiems, kurie nori kitokio požiūrio į aplinkosaugą. Požiūrio, kuris gali nešti finansinę naudą bet kokiai įmonei. Studijos padėjo susiformuoti mano sisteminiam požiūriui į procesus, jų tarpusavio sąsajas ir sąveiką. Gerai įsisavinau prevencijos ir optimalaus procesų valdymo reikšmę. Išmokau plačiau žiūrėti į įvairius technologinius procesus pramonėje, o tai galiausiai leido tvirtai jaustis dabartinėje darbo pozicijoje.

Edgaras Stunžėnas,
UAB „Jurby Water Tech“ vyresnysis inžinierius

Studijos APINI suteikia galimybę pažvelgti į gamybinius procesus bei priimamus sprendimus juose ne tik iš įmonės naudos ir kaštų perspektyvos, bet ir užčiuopti tą, dažnai nepastebimą, vidinio ir išorinio poveikio aplinkai prasmę. Studijų dėka išmokau integruoti aplinkos apsaugos aspektus į savo profesinę kasdienybę, naudojant švaresnės gamybos ir ekologinio projektavimo metodus. Didelę nauda, kaip gamybininkui, suteikė išmoktas medžiagų ir energijos balanso sudarymas, cheminių medžiagų valdymas, gamybos procesų ir medžiagų srautų analizių sudarymas, gaminio būvio ciklo analizavimas, gamybos planavimo ir valdymo pažinimas.

Igor Berezovskij,
UAB “KOMFOVENT”, gamybos vadovas

APINI – tai inovatyvus į studentą orientuotas institutas, kuriame dirba didelę patirtį sukaupę dėstytojai. Čia įgijau ne tik daug teorinių žinių, bet ir praktinių, dėstytojai noriai dalinasi gerąją praktika, kas be jokio abejonės teikia didelę naudą augants kaip specialistui. Studijų programa “Darnus valdymas ir gamyba” apima tiek reikalingas teorines žinias, tiek jų pritaikymo metodikas, todėl įgytos žinios yra lengvai pritaikomos darbinėje veikloje.

Karolina Arūnienė,
UAB “Freda”, saugos ir aplinkosaugos inžinierė

APINI – tai žinios kartu su žmonėmis, kurie savo pavyzdžiu motyvuoja ieškoti sprendimų ne tik dabarties, bet ir ateities iššūkiams. Sisteminio požiūrio taikymas yra vienas iš vertingiausių įgūdžių, kurį įgijau studijuodama. Studijų metais APINI sukauptos įvairiapusės žinios leido tvirtai jaustis pradedant karjerą.

Ieva Mickevičiūtė
Aplinkos apsaugos specialistė transporto infrastruktūros statybos bendrovėje

Įdomūs ir prasmingi studijų moduliai, lankstus mokymosi grafikas, laisvė kūrybai ir geri, bendruomeniški santykiai su dėstytojais. Studijų metu Įgijau žinių, susijusių su specialybiniais dalykais, kurie praplėtė akiratį, leido suprasti aplinkosaugininko darbą. Įgytas magistras turėjo didelės įtakos, siekiant karjeros, aukštesnių pareigų bei stojant į doktorantūrą.

Kamilė Petrauskienė,
Aplinkos apsaugos agentūra, vyriausioji specialistė

APINI – tai šiuolaikiškas institutas, kuriame siūlomos šiai dienai aktualios mokslų kryptys, atskleidžiančios pasaulines problematikas, keičiančios gyvenimo požiūrį, būdą, atveriančios naujas galimybes, skatinančios toliau augti, tobulėti. Studijų metu įgijau žinių apie atliekų, pakuotės valdymą, išmokau suprasti ISO standartus bei atlikti aplinkosauginį vidaus auditą gamybos įmonėje. Išanalizuota nemažai mokslo šaltinių, susijusių su klimato kaita, Eco dizainu, modernia architektūra. Šiuo metu dirbu pagal specialybę kokybės ir aplinkosaugos specialiste žuvies ir jūros gėrybių perdirbimo bei platinimo įmonėje, įgytas teorines/praktines žinias naudoju savo kasdieniuose darbuose.

Elina Ščerbakova,
Aplinkosaugos specialistė žuvies ir jūros gėrybių perdirbimo bei platinimo įmonėje

Studijuodama APINI įgijau ne tik profesinių žinių, bet ir gilesnį pasaulio, planetos, mūsų aplinkos, gamtos, technologijų bei inovacijų supratimą. Studijos buvo pirmasis žingsnis keičiant profesinę kryptį, jos tapo tvirtu pamatu, pradedant karjerą aplinkosaugos srityje.

Vaida Malijonytė,
SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, aplinkosaugos specialistė

APINI verta rinktis dėl ypač aukštą kompetenciją turinčių dėstytojų, studijų programos tarpdiscipliniškumo, suteikiamų žinių ir įgūdžių vertės. Studijuojant APINI pagilinau jau turimas žinias apie aplinkosaugos, atliekų tvarkymo, poveikio aplinkai vertinimo, darnaus vystymosi principus. Magistrantūros studijų metų įgytos žinios patobulino mano, kaip aplinkos apsaugos specialisto kompetencijas, suteikė galimybę pasiūlyti ir teikti kompleksines aplinkos apsaugos paslaugas verslui.

Jonas Plauska,
Pavojingų atliekų tvarkymo bendrovės “Alvinta” direktorius, konsultantas

Studijos APINI 110% prisidėjo prie mano tolimesnės karjeros. Esu dėkinga dėstytojams, su kuriais iki šiol palaikau ryšius ir galiu drąsiai teigti, jog jie yra savo srities specialistai/praktikai.

Kristina Bagdonaite
UAB “Aukštaitijos vandenys” – inžinierė-technologė
UAB “Metalista” – projektų vadovė

KTU APINI studijos – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori suprasti, kaip turi dirbti  pramonė, kad gamybos procesai būtų švaresni, tvaresni, kaip vartoti atsakingiau ir gyventi, tausojant aplinką bei išteklius. Čia ugdomi specialistai geba ne tik identifikuoti aplinkosaugines problemas, bet ir pasiūlyti problemų sprendimo būdus, pritaikant švaresnes gamybos technologijas. Labai džiaugiuosi KTU APINI įgytomis žiniomis – tai neįkainojama patirtis, kuri praverčia tiek darbe, tiek kasdieniniame gyvenime. APINI dėstytojai – savo srities profesionalai, gebantys aiškiai ir įdomiai perteikti informaciją, pritraukti dėmesį, pateikiant pavyzdžius iš realaus įmonių gyvenimo. Kiekvienai įmonei šių dienų pasaulyje yra tiesiog būtina turėti specialistą, kuris rūpintųsi aplinkosaugos, švaresnės gamybos klausimais – tai raktas į darnų, tvarų įmonės valdymą.

Agnė Jakubonytė-Vingelienė
UAB „SDG“ Tvarumo departamento vadovė