Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras

TTMTC – tai Aplinkos inžinerijos instituto padalinys vykdantis tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, apimančius tvarius sprendimus, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ekonominius ir socialinius aspektus susijusius ne tik su pramoninėmis sistemomis, bet ir įvairių organizacijų lygmenyje.

TTKC įgyvendina APINI misiją – Pažangiais tarpdisciplininiais tyrimais ir nuolatine naujų žinių ir vertybių sklaida užtikrinti atsakingų sprendimų taikymą, kuriant tvarią visuomenę Lietuvoje ir pasaulyje.

Centro veikla grindžiama tarpdisciplininiais tyrimais, jungiančiais aplinkos inžineriją, gamybos inžineriją ir verslą, didžiausią dėmesį kreipiant į prevencinį požiūrį aplinkos apsaugos problemų sprendime. Ilgametė mokslinių tyrimų ir ekspertinės veiklos patirtis tvaraus vystymosi srityje yra patikimas pagrindas globaliems iššūkiams spręsti lokaliomis priemonėmis ir inovacijomis.

Aplinkos inžinerijos instituto mokslininkai ir kiti tyrėjai yra sukaupę 30 metų patirtį tvaraus vystymosi srityje, vykdo tarpdisciplininius tvarumo mokslinius tyrimus įvairiuose sektoriuose ir tiekimo grandinėse, įskaitant išteklių tausojimą, naujų produktų kūrimą ir tobulinimą, atliekų valdymą, pagrįstą gyvavimo ciklo (angl. Life cycle assessment) požiūriu įvairiuose pramonės ir kituose ekonominės veiklos sektoriuose: išteklių – energijos, vandens, medžiagų ir kt., maisto, statybos, transporto, žemės ūkio ir kt.

Vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tarptautinius ir nacionalinius mokslo projektus, bendradarbiaujame su Europos Sąjungos ir kitų pasaulio valstybių tarptautinėmis ir šalies mokslinių tyrimų institucijomis ir mokslo centrais, valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis ir  kitomis organizacijomis bei pramonės įmonėmis.

TTMTC veiklos kryptys:

  • Tarpdisciplininiai tvarumo moksliniai tyrimai;
  • Tarptautinių bei nacionalinių mokslo projektų vykdymas;
  • Tarptautinis bendradarbiavimas tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir kitų organizacijų tinkluose (UERA – Urban Europe Research Aliance, FSLCI – Forum for Sustainability through Life Cycle Innovation, UNEP Life Cycle Initiative, WHO – World health organisation, ir kt.
  • Mokslinių tyrimų Aplinkos inžinerijos mokslo krypties (T004) Kauno technologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto Jungtinėje doktorantūroje ir Dvigubo laipsnio  su Bolonijos universitetu doktorantūroje (Italija) vykdymas;
  • Bendradarbiavimas su KTU padaliniais vykdant mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų tarptautinius ir nacionalinius projektus;
  • Mokslinių tyrimų sklaida visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims.


dr. Jolanta Dvarionienė
Centro vadovė
Gedimino g. 50, 1C3p korp., Kaunas
tel. +370 37  300 767
e. p. jolanta.dvarioniene@ktu.lt