Mūsų žinios - Jūsų verslui

Daugiau nei 25 metų patirtį darnaus vystymosi srityje sukaupę instituto tyrėjai padės išspręsti Jūsų verslo problemas ir įgyti pranašumą rinkoje.

Darnios plėtros priemonės gamybos įmonėse/organizacijose

 • Jus domina darnaus vystymosi samprata ir metodai jo įgyvendinimui organizacijoje/versle?
 • Jus planuojate naują ūkinę veiklą ar norite plėstis?
 • Ar naujai veiklai reikia atlikti PAV ir /arba PVSV procedūras?
 • Ar naujai veiklai reikia gauti TIPK arba taršos leidimo?
 • Jus siekiate optimizuoti procesus, efektyviau naudoti išteklius, didinti energetinį efektyvumą?
 • Nežinote kokios galimos darnios plėtros priemonės jūsų įmonėje?
 • Nežinote ką daryti su biologiškai skaidžiomis atliekomis, įsk. ŠGP, kurios susidaro Jūsų įmonėje?
 • Ar norite atitikti nuolatos besikeičiančius aplinkos apsaugos reikalavimus?

Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimas

 • Jums rūpi aplinka ir jūs norite projektuoti/gaminti ekologiškai švaresnius gaminius?
 • Jums reikia atlikti produkto/paslaugos/technologijos būvio ciklo vertinimą?
 • Jūs nežinote apie ekologiškai švaresnių gaminių rinkodaros (ekoženklinimo ir kt) galimybes?
 • Jus domina energiją vartojančių gaminių ir pakuočių ekologinis projektavimas siekiant atitikti ES reikalavimus?

Cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymas

 • Ar siekiate atitikti nuolatos besikeičiančius cheminių medžiagų teisinius reikalavimus?
 • Norite sužinoti kokia riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai kelia jūsų naudojamos ar į produktus patenkančios cheminės medžiagos?
 • Ar jums sudėtinga įsigilinti į specifinių cheminių medžiagų pakeitimo galimybes?
 • Ar jūs norite pakeisti/surasti medžiagas?

doc. dr. Daina Kliaugaitė
e.p. daina.kliaugaite@ktu.lt

 

Paslaugos verslui