Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras

TTKC – tai Aplinkos inžinerijos instituto padalinys buriantis darnumo srities ekspertus ir mokslininkus, kurie geba ugdyti darnaus vystymosi profesionalus, darnumo lyderius, turinčius įvairialypius gebėjimus spręsti kompleksinius darnaus vystymosi iššūkius sisteminiais ir inžineriniais, mokslu, naujaisiais tyrimų rezultatais ir ilgamete darnaus vystymosi patirtimis pagrįstais metodais.

TTKC įgyvendina APINI misiją – Pažangiais tarpdisciplininiais tyrimais ir aktualiomis studijomis bei nuolatine naujų žinių ir vertybių sklaida užtikrinti atsakingų sprendimų taikymą, kuriant darnią visuomenę Lietuvoje ir pasaulyje.

TTKC veiklos kryptys:

  • Tarpkryptės magistrantūros studijos Darnus valdymas ir gamyba – vykdomos nuo 2002 m. (anksčiau vadinosi Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba)
  • Vykdomos doktorantūros studijos Aplinkos inžinerijos kryptyje – Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu (koordinuojanti institucija – Kauno technologijos universitetas). Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
  • Dalyvavimas MA+ ir bakalauro studijų programose
  • Tarptautinių ir nacionalinių studijų projektų vykdymas
  • Tarptautinis ir nacionalinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas darnumo kompetencijų kėlimo, studijų mainų ir studijų inovacijų klausimais
  • Dalyvavimas tarptautiniuose darnumo kompetencijų tinkluose (BUP, ECIU, Copernicus)
  • Bendradarbiavimas su kitais KTU padaliniais vykdant studijas, studijų projektus ir buriant tarpkryptes dėstytojų komandas
  • Neformalus švietimas vykdant mokymus verslo ir kitų organizacijų atstovams.
  • Metodinės ir studijų medžiagos rengimas, visuomenės švietimas, mokslu pagrįstos informacijos sklaida aplinkos prevencijos, darnaus vystymosi temomis.
  • Bendradarbiavimas su APINI ALUMNI

TTKC dirba ir pedagoginę veiklą vykdo aukšto lygio mokslinės, ekspertinės ir praktinės patirties darnaus vystymosi tematikose turintys dėstytojai, atstovaujantys Aplinkos inžinerijos ir kitas darniam vystymuisi aktualias kryptis.


dr. Inga Gurauskienė

Centro vadovė
Gedimino g. 50, 1C3p korp., Kaunas
tel. +370 37  300 764
e. p. inga.gurauskiene@ktu.lt