Darnus vartojimas ir gamyba: kaip to pasiekti?

Konferencija

 

Pagrindinės konferencijos temos – žiedinė ekonomika, darnus atsinaujinančių išteklių naudojimas ir kaip sėkmingai pereiti prie socialiai teisingos visuomenės ir darnios pramonės.

Konferencijos pranešėjai – didelę patirtį turintys tyrėjai, lektoriai, darnaus vystymosi idėjos pradininkai ir puoselėtojai:  

Donaldas Huisinghas – pasaulinio lygio mokslininkas, Tenesio, (JAV), Lundo (Švedija), Erasmus (Olandija) universitetų profesorius, mokslininkas, švaresnės gamybos koncepcijos pradininkas. Profesorius domisi tarpdisciplininiu švietimu, holistiniu požiūriu į visuomenės problemų nustatymą ir sprendimą, siekiant darnaus vystymosi.

Christophas Hugis – Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universiteto (Šveicarija) profesorius, vadovaujantis „Darnaus išteklių valdymo“ grupei, kurios pagrindinės tyrimų sritys yra vandens išteklių ir upių baseinų valdymas, pramoninė ekologija, švaresnė gamyba, būvio ciklo vertinimas, atliekų ir išteklių valdymas, sprendimų priėmimo įrankių kūrimas, bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis.

Jurgis Kazimieras Staniškis – Kauno technologijos universiteto profesorius, Aplinkos inžinerijos instituto direktorius, švaresnės gamybos pradininkas Lietuvoje. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: sisteminis aplinkos apsaugos problemų sprendimas, taršos prevencija, aplinkos apsaugos ir atliekų vadyba, aplinkos užterštumo modeliavimas ir prognozavimas, darni pramonės plėtra.  

Kiti konferencijos pranešėjai: Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projekto „Žiedinė ekonomika – efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas (Me-Loops)“ dalyviai – Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universiteto tyrėjai.

Konferencijoje bus pristatomi projekto rezultatai, Šveicarijos mokslininkai seminarų metu dalinsis gerąja patirtimi. 

Renginio programa: 

Rugsėjo 27 d.

KTU III rūmai, Laisvės al. 13

10:00–10:30

Nuo švaresnės gamybos iki žiedinės ekonomikos/

From Cleaner Production to Circular Economy (Prof. Habil. Dr. Jurgis Kazimieras Staniškis)

10:30–11:15

Žiedinė ekonomika ir darnus atsinaujinančių išteklių valdymas sprendžiant klimato kaitos ir žmonių skaičiaus augimo problemas/

Circular Economy and Sustainable Management of Renewable Resources in the Context of Climate Change and Human Population Growth (Prof. Habil. Dr. Donald Huisingh)

11:15–12:00

Efektyvaus išteklių naudojimo programos ir pramoninė simbiozė Šveicarijoje/

Resource Efficiency Programs and Industrial Symbiosis in Switzerland (Dr. Dirk Hengevoss/Prof. Dr. Christoph Hugi)

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas., Gedimino g. 50, 326 a.

13:00 –14:30

Mokymai: Būvio ciklo vertinimo metodikos/

Workshop: Application of Life Cycle Assessment Methodologies (Corinna Baumgartner) 

15:00 –15:15

Žiedinė ekonomika – efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas (Me – loops)/ Circular Economy – Closing Material and Energy Flows in Industry Efficiently (Monika Raugevičiūtė)

15:15 –15:30

Vandens nuostolių mažinimas/ Water Loss Reduction (Doc. Dr. Mindaugas Rimeika)

15:30 –16:00

PET pakuočių srautų analizė ir valdymas kuriant žiedinę ekonomiką / PET Packaging Flow Analysis and Management Toward Circular Economy (Dr. Daina Kliaugaitė, Corinna Baumgartner)

16:00 –16:15

Vienkartinių neperdirbamų pakuočių aplinkosauginio veiksmingumo didinimas/ Improvement of Environmental Performance of Non-Recyclable Packages (Valdonė Daugėlaitė)

Rugsėjo 28 d.

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas, Gedimino g. 50, 326 a.

13:00–14:30

Mokymai: Pramoninės simbiozės ir švaresnės gamybos (CPIS) įrankio pagrindiniai principai ir taikymas/

Workshop: Basic Concepts and Use of Cleaner Production and Industrial Symbiosis (CPIS) Software Tool (Dr. Dirk Hengevoss / Prof. Dr. Christoph Hugi)

KTU Kultūros centras, Laisvės al. 13

15.00–15.10

Rektoriaus prof. habil. dr. Petro Baršausko žodis/ Welcoming speech of the Rector of KTU Prof. habil. dr. Petras Baršauskas

15:10 –16:40

KAIP ir KODĖL turime dirbti, kad sparčiau pereitume link socialiai teisingos ir darnios visuomenės, nenaudojančios iškastinio kuro/WHY and HOW Should WE Work to Accelerate the Transition to Equitable, Sustainable, Livable, Post-Fossil Carbon Societies?(Prof. Dr. Habil. Donald Huisingh)

16:40 –17:30

Darnus universitetas: anapus trečiosios misijos/ Sustainable University: Behind the Third Mission (Prof. Dr. Habil. Jurgis Kazimieras Staniškis)

 

27 rugsėjo d., 2016 07:00 - 28 rugsėjo d., 2016 14:30

(KTU III rūmai (Laisvės al. 13)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!