Dr. Daina Kliaugaitė

Docentė

Mokslinių tyrimų kryptys – pramoninė ekologija, švaresnė gamyba, efektyvus išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas