Dr. Visvaldas Varžinskas

Docentas

Mokslinių tyrimų kryptys – darni pramonės plėtra ir taususis vartojimas, integruota produkto politika, ekologinis gaminių projektavimas, būvio ciklo įvertinimas, socialinė verslo atsakomybė