Dr. Jolita Kruopienė

Profesorė, vyresnioji mokslo darbuotoja

Mokslinių tyrimų kryptys – cheminių medžiagų valdymas ir vadyba, integruota atliekų vadyba, poveikio aplinkai vertinimas, hidrocheminių procesų tyrimai ir modeliavimas