Dr. Jolanta Dvarionienė

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių tyrimų kryptys – vandens išteklių vadyba įmonėse, taršos integruota prevencija ir kontrolė, cheminių medžiagų valdymas ir vadyba, atliekų vadyba, poveikio aplinkai vertinimas (PAV)