Dr. Inga Gurauskienė

Docentė, mokslo darbuotoja, magistro studijų programos vadovė

Mokslinių tyrimų kryptys – elektros ir elektroninės įrangos atliekų srautų valdymas, ekologinis projektavimas, efektyvus energijos vartojimas, medžiagų srautų analizė ir valdymas, darniųjų inovacijų kūrimas įmonėse