Prof. dr. Žaneta Stasiškienė

Instituto direktorė

Mokslinių tyrimų kryptys – darni pramonės plėtra, darnumo vertinimo sistemos ir procesai, aplinkos ekonomika, strateginių ir prevencinių aplinkosauginių inovacijų kūrimas ir vertinimas

Gedimino g. 50

+370 698 12 868

zaneta.stasiskiene@ktu.lt