Dr. Žaneta Stasiškienė

Direktorė

Mokslinių tyrimų kryptys – darni pramonės plėtra, darnumo vertinimo sistemos ir procesai, aplinkos ekonomika, strateginių ir prevencinių aplinkosauginių inovacijų kūrimas ir vertinimas