Atsakingas informavimo ir komunikavimo technologijų tinklas (R-ICT)

Projekto nr.: 621087

Projekto finansavimas:

Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (CIP)

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2014 - 2016

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas