Baltijos išmaniųjų miestų dialogo platforma klimato kaitos mažinimui

Projekto nr.: 19_050

Projekto finansavimas:

Europos klimato iniciatyva (EUKI) 2019 finansuojama Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-01 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Adelphi Research Gemeinnutzige GmbH

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Tartu regiono energetikos agentūra, Rygos savivaldybės agentūra „Riga Energy Agency“

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Socialinės verslo atsakomybės skyrius