Biogeninių medžiagų mažinimo sprendimų modeliavimas pakrančių turistinėse vietovėse (NURSECOAST-II)

 

Projekto nr.: C015

Projekto finansavimas:

2021-2027 Interreg Baltijos jūros regiono programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-01-01 - 2025-12-31

Projekto koordinatorius: SZEWALSKI INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY, POLISCH ACADEMY OF SCIENCES

Projekto partneriai: Pidä Saaristo Siistinä, Kauno technologijos universitetas, Suomijos gamtos išteklių institutas, SYKLI Environmental School of Finland, AALBORG UNIVERSITY, Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2023 - 2025

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras