Cheminių medžiagų rizikos valdymas ir alternatyvų vertinimas: priemonės ir geriausia praktika, padedanti siekti žiediškumo, kurti tvaresnius produktus ir išvengti neefektyvaus pakeitimo (LIFE22-ENV-EE-LIFE FitforREACH-2)

 

Projekto nr.: 101113947

Projekto aprašymas:

Veiklos orientuojasi į Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos mažas ir vidutines įmones, kurios gaminiuose ar procesuose naudoja (pavojingas) chemines medžiagas. Siekiama rizikos valdymo priemonių įdiegimo, pavojingų cheminių medžiagų naudojimo, išmetimų ir poveikio sumažinimo. Pagrindinė tikslinė grupė yra mišinių kūrėjai ir galutiniai medžiagų ir mišinių naudotojai. Nuodugniai vertinamos pavojingų medžiagų alternatyvos, kad išvengtume nevykusio pakeitimo. Didinamas pramonės įmonių ir universitetų studentų raštingumas cheminių medžiagų tema ir informuotumas apie saugius, netoksiškus produktus. Bendradarbiaujant su tiksline atliekų sektoriaus įmonių grupe vertinama, kaip atliekose galima identifikuoti pavojingas medžiagas ir kaip ši informacija galėtų pakeisti rūšiavimo ir apdorojimo praktiką, kad antrinės žaliavos būtų švaresnės.

Projekto finansavimas:

LIFE / LIFE+ programa


Projekto rezultatai:

Sukurtos ir išbandytos priemonės ir metodikos, siekiant pagerinti cheminių medžiagų rizikos valdymą, sumažinti pavojingų medžiagų išmetimą ir užtikrinti netoksiškus medžiagų srautus žiedinėje ekonomikoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-01 - 2027-09-30

Projekto koordinatorius: MTU BALTI KESKKONNAFOORUM

Projekto partneriai: Įmonė „Hendrikson & Ko", Ekodizaino kompetencijos centras, APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRAS, VŠĮ, KINETICS NAIL SYSTEMS, SIA "BALTICFLOC", POMINNO SP. Z O.O (POMINNO), LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECIBAS UZNNEMUMI ASOCIACIJA (LASUA), SCANFIL OSAUHING (SCANFIL), AS PALDISKI TSINGIPADA (TSINGIPADA), KVIST (KVIST), Kauno technologijos universitetas, BALTIJAS VIDES FORUMS ASSOC, ART GLACIO, UAB, Elgama-Elektronika (EGM)

Vadovas:
Jolita Kruopienė

Trukmė:
2023 - 2027

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras