Darnios gamybos inovacijos mažų ir vidutinių įmonių plėtrai (SPIN)

 

Projekto nr.: #005

Projekto finansavimas:

2007-2013 m. Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2008 - 2012

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas