Darnus fosforo valdymas Baltijos šalyse (InPhos)

Projekto nr.: 17022

Projekto aprašymas:

Projektas susijęs su fosfatinėmis uolienomis ir fosforu (P) kaip kritinėmis žaliavomis (COM Nr. 490, 2017). Pastaraisiais metais Europos šalys jau ėmėsi veiksmų, siekdamos užtikrinti P saugumą žemyne. Dabartinis P valdymas Baltijos šalyse lemia, kad atliekos ir nuostoliai susidaro kiekviename gyvavimo ciklo etape. Siekiant darnaus valdymo, reikalingas teisinių, techninių priemonių taikymas, suinteresuotų šalių švietimas.

Projekto finansavimas:

Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) programa


Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto tikslas yra parengti Baltijos regiono fosforo strategiją, kuri būtų tvirtas pagrindas kuriant ilgalaikius šios kritinės žaliavos darnaus valdymo sprendimus. Tai apima P srautų analizę, P atgavimo potencialo įvertinimą Baltijos regione, pažangių šalių geriausios valdymo praktikos nustatymą, žinių ir sprendimų, skirtų darniam fosforo valdymui, perdavimą, P ciklo uždarymo skatinimą Baltijos regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: Įmonė „EIT RawMaterials"

Projekto partneriai: Suomijos geologijos tarnyba, Įmonė „Outotec Deutchland", Lenkijos mokslų akademija, Mineralinės ir energetinės ekonomikos tyrimų institutas, Chalmers Tekniska Hoegskola AB, Talino technologijos universitetas, Rygos technologijos universitetas, Latvijos universitetas, Bolonijos universitetas, Įmonė „BIONOR Sp. Z.o.o", Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolita Kruopienė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku