Efektyvios pasikeitimo informacija bei cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemos statybos sektoriuje sukūrimas, atsižvelgiant į iššūkius, susijusius su Europos Sąjungoje cheminėms medžiagoms keliamais teisiniais reikalavimais (ChemXChange)

 

Projekto nr.: 218355

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2009 - 2012

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas