Energetinių išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių ir tvarumo modelis (ISLAND)

     

Projekto nr.: PP34/2109

Projekto aprašymas:

Kalbėdami apie energetinių išteklių atgavimą iš sąvartyno, panaudojant jame sukauptas ir chemiškai pakitusias medžiagas bei esamą teritoriją, turime omenyje sąvartyno dujų susidarymą, kietojo atgautojo kuro gamybai ar pirolizei tinkamų degių medžiagų ilgametes sankaupas, taip pat sąvartynų teritorijos panaudojimą Saulės ir vėjo jėgainių statybai bei biokuro gamybai tinkamų augalų (krūmų ir žolių) plantacijoms. Čia galimi įvairūs energijos atgavimo scenarijai, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo ir atsinaujinančios energijos šaltinių plėtros. Šie scenarijai skirtųsi savo energetiniu efektyvumu ir aplinkosauginiu tvarumu, todėl tinkamai juos pasirenkant sėkmingai pasitarnautų aukščiau įvardytas vertinimo modelis.
Šio projekto tikslas yra įvairaus pobūdžio energetinių išteklių atgavimo iš sąvartynų koncepcijos veikiančio sudėtinio algoritmo pavidale sukūrimas, taip parengiant pagrindą atitinkamai vertinimo programinei įrangai. Šio modelio sukūrimui reikia:
– surinkti informaciją apie pasirinktame sąvartyne pašalintus atliekų kiekius, savybes ir sudėtį;
– įvertinti kaip sąvartyne kinta pašalintos atliekos ir kokie veiksniai įtakoja šiuos kitimus;
– nustatyti faktinį energetinių išteklių potencialą pasirinktame sąvartyne biodujų, kietojo atgautojo kuro ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams (Saulės, vėjo, biomasės) tinkamos teritorijos pavidale;
– parengti energetinių išteklių atgavimo iš sąvartynų koncepciją;
– sukurti šią koncepciją atitinkantį algoritmą.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 - 2021-12-31

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos energetikos institutas

Vadovas:
Jolita Kruopienė

Trukmė:
2021 - 2021

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyrius