Energijos, kuro ir trąšų gamyba iš biomasės liekanų ir nuotekų dumblo (ENERCOM)

 

Projekto nr.: 218916

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2008 - 2014

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas