Europos gamtos mokslų ekosistemos (ELISE)

 

Projekto nr.: PGI02179

Projekto aprašymas:

ELISE projekto veiklos skatina kurti sveikesnį ir geresnį gyvenimą visiems. Jos apima sveikatos priežiūros ir gerbūvio strategijas ir priemones, skatina sveiką gyvenseną ir senėjimą bei su šiomis veiklomis susijusių rinkų augimą, darbo vietų kūrimą bei konkurencingumą ES. ELISE veiklų pagrindu tapo analizės rezultatai, kurie parodė jog didėja koreliacija tarp skirtingų sričių mokslų ir juose kuriamų inovacijų. Todėl būtina sisteminė poreikių ir veiklų koordinacija ne tik tarp mokslininkų, bet ir tarp gamintojų, sveikatos sistemos darbuotojų, vartotojų ir valdžios institucijų. ELISE projekto tikslas – sukurti ekosistemą, kuri taptų bendradarbiavimo platforma su gyvybės mokslais susijusioms suinteresuotoms šalims, būtų įvertintas mokslinis, ekonominis ir socialinis gyvybės mokslų potencialas atskiruose ES regionuose, nustatytos plėtros kliūtys, žmogiškųjų ir technikos išteklių poreikis, bioetikos apribojimai įtakojantys žmonių teisės.

Projekto finansavimas:

2014-2020 m. Interreg EUROPE programa


Projekto rezultatai:

ELISE siekia suburti suinteresuotas regionu šalis ir sukurti darnią ekosistemą, kuri perspektyvoje išsivystytų į tarpvalstybinę. Viena pagrindinių šios sistemos ašių būtų visuomenės gerovė, kuriama gyvybės mokslų inovacijų pagalba. Jai sukurti būtina atitinkama politika ir jos įgyvendinimo priemonės.
ELISE skatins mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, teiks paramą esančioms infrastruktūroms, skatins mokslines veiklas verslo sektoriuje, didins žinių komercializavimą ir technologijų perdavimą, skatins naujo Ekscelencijos centro kūrimą bei gerins mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-01 - 2021-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Centre-Val de Loire regiono taryba, Košice savivaldos regionas, Asociacija „Cassovia Life Sciences", ASTER akcinių bendrovių konsorciumas, Liublino vaivadija, Įmonė „BioCon Valley MecklenburgVorpommern", Organizacija „Life Science Nord"

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2017 - 2021

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas