Europos upių vandens kokybės gerinimas taikant pažangias technologijas ir vandens valdymo politiką (BIGDATA 4RIVERS)

 

Projekto nr.: PGI05949

Projekto aprašymas:

Vienas iš svarbiausių Europos išteklių – joje tekančios upės. Jos ne tik yra svarbi ekosistemos dalis, tačiau jose tekantis vanduo yra ypač svarbus gamtinis išteklius naudojamas visų ES šalių gyventojų. Vis tik vanduo yra ribotas išteklius, todėl turi būti imamasi apsaugos ir kontrolės priemonių, ir šiame kontekste Europos upių vandens kokybės išsaugojimas yra pagrindinis uždavinys tiek vietos, tiek regioninės, nacionalinės ir net Europos valdžios institucijoms.
Projekto tikslas – įgyvendinti vandens politikos direktyvas, panaudojant pažangias vandens valdymo ir kontrolės technologijas, leidžiančias realiu laiku gauti informaciją ir leisti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, kad jie galėtų naudotis surinkta informacija, atliekant mokslinius tyrimus bei priimant valdymo sprendimus. Taip pat vienas iš projekto uždavinių – keistis patirtimi ir gerąja praktika tarp partnerių vandens valdymo ir jų sistemų efektyvumo didinimo srityje.

Projekto finansavimas:

2014-2020 m. Interreg EUROPE programa


Projekto rezultatai:

1. Ištirtas su upių vandens kokybės gerinimu susijusias pažangias vandens išteklių valdymo technologijas;
2. Sukurta metodika, kuria remiantis būtų didinamas vandens išteklių naudojimo efektyvumas ir mažinamas poveikis aplinkai;
3. Parengtos rekomendacijos darniam vandens išteklių valdymui bei upių vandens kokybės gerinimui šalyje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-26 - 2023-07-31

Projekto koordinatorius: Alto Minho savivaldybių bendruomenė, Portugalija

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Duero upės kranto savivaldybių asociacija, Atikos regiono plėtros fondas, Östergötland apygardos administracinė valdyba, Alto Minho savivaldybių bendruomenė, Portugalija, Klasteris „DREAM"

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2019 - 2023

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyrius