Inovatyvių darnumo kelių kūrimas (CRISP)

 

Projekto nr.: 265310

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2011 - 2014

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Socialinės verslo atsakomybės skyrius