Lietaus vandens melioravimo ekosistemų paslaugos per švietimą ir daugiašalį dialogą

 

Projekto nr.: PSFSC062017/3

Projekto aprašymas:

Projektas prisideda prie tvarios Baltijos regiono plėtros sukuriant teorinius ir praktinius kursus tvaraus miesto lietaus vandens nuotekų valdymo bei susijusių ekosistemos paslaugų srityje. Kursai suves studentus, sprendimų priėmėjus, planuotojus ir kitus profesionalus daugiašalėje abipusio mokymosi programoje. Kursai bus išplatinti per Baltijos universiteto programą, kad pasiektų suinteresuotąsias šalis iš viso Baltijos jūros regiono. Daugiašalio požiūrio ir aktyvaus keitimosi žiniomis bei patirtimi visame Baltijos jūros regione pasekoje projektas paskatins regioninį bendradarbiavimą ir plėtrą makro lygiu.

Projekto finansavimas:

Baltijos Jūros Valstybių Taryba


Projekto rezultatai:

• Nauji, atviri on-line tvaraus lietas vandens tvarkymo ir ekosistemos paslaugų kursai;
• Patobulintas švietimas aplinkos apsaugos inžinerijos, atsižvelgiant į lietaus vandens tvarkymą, srityje;
• Pagerėjęs bendradarbiavimas tarp suinteresuotų grupių Suomijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-01 - 2018-09-30

Projekto koordinatorius: Turku taikomųjų mokslų universitetas LTD

Projekto partneriai: Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas