Naujas regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo energijos vartotojų elgsenos pokyčiuose įgyvendinant mažo anglies dioksido kiekio technologijas (LOCARBO)

 

Projekto nr.: PGI01568
Projekto tinklapis: https://www.interregeurope.eu/locarbo/

Projekto aprašymas:

LOCARBO projekto tikslas – identifikuoti, įvertinti bei dalintis gerosiomis praktikomis susijusiomis su energijos vartojimo efektyvumo didinimu bei poveikio aplinkai mažinimu įvairiose ekonominės veiklos srityse. Projekte dalyvauja ir gerąja praktika dalinasi septyni partneriai iš Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės. Projekto metu bus parengta metodika bei įvertinta kiekvieno regiono situacija dėl mažo anglies dioksido kiekio technologijų taikymo energijos efektyvumo didinimui statybų sektoriuje, gamybos įmonėse ir kt. srityse.

Projekto finansavimas:

2014-2020 m. Interreg EUROPE programa


Projekto rezultatai:

Ištirtos energetinio efektyvumo pastatuose taikomos technologijos, siekiant sumažinti poveikį, ir tuo pačiu gaunant ekonominę ir socialinę naudą;
Sukurta ir pritaikyta metodika, kuria remiantis būtų įvertintas kiekvieno regiono išteklių naudojimo efektyvumo didinamas bei poveikio aplinkai mažinamas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-04-01 - 2023-03-31

Projekto koordinatorius: Potenzos provincija

Projekto partneriai: Bazilikata regionas, Kauno technologijos universitetas, Avrig savivaldybė, Vengrijos inovacijų ir efektyvumo nekomercinės veiklos organizacija, Durhamo grafystės taryba, Vila Nova de Gaia savivaldybė, Portugalija

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2016 - 2023

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyrius