Pavojingų medžiagų mažinimas statybose, siekiant apsaugoti vandens aplinką ir žmonių sveikatą bei siekti tvaresnių pastatų (NonHazCity 3)

 

Projekto nr.: C014

Projekto aprašymas:

Pagrindinis projekto NHC3 tikslas – sumažinti pavojingų medžiagų (PM) išmetimą iš statybinių medžiagų, pastatų ir statybviečių bei apsaugoti (vandens) aplinką ir žmonių sveikatą. NHC3 siekiama, kad statybinės medžiagos ir statybvietės būtų neutralios klimatui, žiediškos ir netoksiškos. Sukursime trijų lygių sprendimų sistemą: strateginius statybos ir pastatų valdymo procedūrų sprendimus; praktinius/techninius sprendimus statybai; komunikacijos ir švietimo sprendimus.

Projekto finansavimas:

2021-2027 Interreg Baltijos jūros regiono programa


Projekto rezultatai:

• Identifikuotos ir užfiksuotos statybinėse medžiagose esančios susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos. Sudarytas statybinių medžiagų katalogas, įskaitant naudojimo/vengimo patarimus, informaciją apie alternatyvas ir poveikio kriterijus;
• Statybos produktų vertinimo sistema buvo patobulinta / peržiūrėta ir pritaikyta kaip PM skaidrumo ir atsekamumo priemonė, padedanti kontroliuoti PM visoje statybų sektoriaus vertės grandinėje;
• Įvertintos pastatų sertifikavimo sistemos ir pateikti pasiūlymai, kaip geriau integruoti PM aspektus;
• Parengti mokymo moduliai savivaldybių ir verslo suinteresuotosioms šalims apie PM statybinių medžiagų, statybos procesų ir politikos taikymo srityse;
• Keliuose miestuose realios statybos buvo vykdomos projektuojant, perkant ir statant netoksiškus, žiediškus ir klimatui neutralius visuomeninius pastatus, privačius namus ir įvairių suinteresuotųjų šalių savarankiškai vykdomą renovaciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-01-01 - 2025-12-31

Projekto koordinatorius: RIGA CITY COUNCIL

Projekto partneriai: BALTIJAS VIDES FORUMS ASSOC, APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRAS, VŠĮ, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS), Kauno technologijos universitetas, City of Stockholms Stad (STOCK), BALTIJOS APLINKOS FORUMAS,VŠĮ

Vadovas:
Jolita Kruopienė

Trukmė:
2023 - 2025

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras