Pavojingų medžiagų pakeitimas ir išteklių efektyvumo didinimas, siekiant sumažinti emisijas į aplinką Baltijos jūros regione (LIFE Fit for REACH)

Projekto nr.: LIFE14 ENV/LV/000174
Projekto tinklapis: https://www.fitreach.eu

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama paskatinti Baltijos šalių įmones atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų, turinčių neigiamą įtaką žmogaus sveikatai bei aplinkai. Pagrindinis tikslas – parodyti pavojingų medžiagų pakeitimo saugesnėmis alternatyvomis poveikį aplinkai ir žmogaus gerbūviui, sukurti metodologinį pagrindą pakeitimams.

Projekto finansavimas:

LIFE / LIFE+ programa


Projekto rezultatai:

Pagrindiniai rezultatai: sukurtos metodikos, įvertintas ir išanalizuotas poveikis aplinkai ir socio-ekonominis poveikis, kuriuos sukelia pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas; Parengti pasiūlymai dėl pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo ir taršos šiomis medžiagomis mažinimo; Atliktas pavojingų cheminių medžiagų pilnas arba dalinis pakeitimas įmonėse partnerėse; Sukurtos informacinių technologijų priemonės cheminių medžiagų vadybai įmonėse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-10-10 - 2020-12-31

Projekto koordinatorius: Baltijos aplinkos forumas Latvija

Projekto partneriai: Baltijos aplinkos forumas Estija, Įmonė „Hendrikson & Ko", Estijos sveikatos taryba, Įmonė „TENACHEM", Įmonė „Mayeri Industries", Baltijos aplinkos forumas Lietuva, Ekodizaino kompetencijos centras, Kauno technologijos universitetas, UAB „Marijampolės pieno konservai", Įmonė „Henkel Makroflex AS", Įmonė „Epokate OÜ", UAB „Vakarų Metalgama", Latvijos aplinkos apsaugos, geologijos ir meteorologijos centras, Viešoji įstaiga Aplinkos apsaugos politikos centras

Vadovas:
Jolita Kruopienė

Trukmė:
2015 - 2020

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Išteklius tausojančios vadybos ir švaresnės gamybos skyrius