Požeminio vandens taršos, susijusios su pasauline ir klimato kaita, prevencija taikant holistinį požiūrį vandeningojo sluoksnio papildymo valdymui (MAR2PROTECT)

 

Projekto nr.: 101082048

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa “Europos Horizontas”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-01 - 2026-11-30

Projekto koordinatorius: NOVA ID FCT - ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA FCT

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES BIOLOGIQUES APPLIQUEES DE TUNIS (ISSBAT), FUNDACION CENTRO ANDALUZ DE INVESTIGACIONES DEL AGUA (CETAND), STICHTING IHE DELFT INSTITUTE FOR WATER EDUCATION (IHE DELFT), Fondas „FEUGA", CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACAO MARINHA E AMBIENTAL (CIIMAR), INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES, Alma Mater Studorium - Universit? di Bologna, University of Stellenbosch

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2022 - 2026

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras