RECO Baltija 21-Tech (RB21T)

Projekto nr.: #064

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas- stiprinti vietinius ir regioninius gebėjimus integruotos atliekų vadybos srityje, skatinant ES direktyvų įgyvendinimą ir padedant regionams tvarkyti atliekas pagal atliekų tvarkymo hierarchiją (vietoje mišrių atliekų šalinimo sąvartynuose pereiti prie perdirbimo, panaudojimo ir prevencijos).

Projekto finansavimas:

2007-2013 m. Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa


Projekto rezultatai:

Vieni svarbiausių rezultatų – parengtos Jungtinė Baltijos jūros regiono šalių komunalinių atliekų vadybos strategija ir Investicijų į atliekų tvarkymą Baltijos jūros regione koncepcija. Jų sukūrimas rėmėsi atliekų vadybos regione analize, pilotinių projektų įgyvendinimu, programinės įrangos aplikacijos WAMPS (atliekų vadybos planavimo sistema, pagrįsta būvio ciklo vertinimu) tobulinimu ir kt.

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2010 - 2013

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas