Socioekonominiai švaresnės gamybos efektai (SEGE)

 

Projekto nr.: SV5-0637

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Lietuvos energetikos institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daina Kliaugaitė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Darnaus vystymosi skyrius