Strateginis projektas tarptautinei komercinei veiklai mokslinių tyrimų ir inovacijų kontekste, klasteriams ir MVĮ tinklams (StarDust)

Projekto nr.: #058

Projekto finansavimas:

2007-2013 m. Interreg IVB Baltijos jūros regiono programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-01-01 - 2013-01-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2010 - 2013

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas