TANGO-W: Transformaciniai pajėgumai energijos, maisto ir vandens srityse

 

Projekto nr.: S-ENUTC-22-2

Projekto aprašymas:

TANGO-W yra taikomųjų tyrimų projektas, kuriame naudojama Miestų transformacinių pajėgumų (angl. Urban Transformative capacities, UTC) koncepcija, siekiant įvertinti miestų tvarumo potencialą, ypač maisto, energijos ir vandens išteklių valdymo sistemų sankirtose. Taip projektu siekiama padėti miestams spręsti su klimato kaita susijusias problemas ir skatinti tvaresnę miestų plėtrą.

Projekto finansavimas:

Jungtinės programavimo iniciatyvos „Miestų Europa“ „ERA-NET Cofund“ schemos programa „Miestų transformacijos galimybių stiprinimas“ (ENUTC)


Projekto rezultatai:

TANGO-W projekto rezultatais siekiama padėti Europos miestams kuriant tvarius miesto pokyčius. Projekto rezultatai skirti miesto politikos formuotojams, įmonėms, suinteresuotosioms bendruomeninėms grupėms ir piliečiams. TANGO-W projektu siekiama suburti suinteresuotąsias grupes aktyviai dalyvauti kuriant miesto transformacinius pajėgumus tvariai miesto plėtrai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-03-01 - 2025-02-28

Projekto koordinatorius: Austrijos technologijų institutas (AIT)

Projekto partneriai: Halden commune (HAL), City of Stockholms Stad (STOCK), Marker commune (MARKER), International Project Management Agency Klagenfurt on Lake Worthersee GmbH (IPAK), 4ward Energy Research (4ER), Nordregio (NR), Smart Innovation Norway (SIN), W.E.I.Z. Forschungs & Entwicklungs GmbH (WEIZ), Climate KIC Holding BV (CKIC), Campus Roslagen AB, UCV (CR), ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Dvarionienė

Trukmė:
2022 - 2025

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpdisciplininis tvarumo mokslinių tyrimų centras