Viešųjų pirkimų švietimo konsorciumas, skirtas inovacijų skatinimui, taikant tvarumo principus (PRECIUS)

 

Projekto nr.: 2021-2-NL01-KA220-HED-000049179

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-05-31 - 2025-05-30

Projekto koordinatorius: Tventės universitetas

Projekto partneriai: UNIVERSITY OF TAMPERE, Kauno technologijos universitetas, UNIVERSITY OF AVEIRO

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2022 - 2025

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras