Visuotinės vizijos dėl mokslinių tyrimų esminio vaidmens darnioje plėtroje sukūrimas (VISION RD4SD)

 

Projekto nr.: 265144

Projekto finansavimas:

7-oji bendroji programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2010 - 2013

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas