Žiedinė ekonomika – efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas (ME-Loops)

Projekto nr.: CH-3-ŠMM-02/04

Projekto finansavimas:

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgis Kazimieras Staniškis

Trukmė:
2016 - 2016

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas