2017-2021 m. bus vykdomas projektas „Elektrinės transporto priemonės miestų atsinaujinančios energijos sistemose“

Svarbiausios | 2017-02-08

Trukmė: 2017 – 2021

Programa: ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG EUROPE

Koordinatorius: Green IT Amsterdam Region (Nyderlandai)

Koordinatorius KTU: Jolanta Dvarionienė

Partneriai: Green IT Amsterdam Region (NL), Province of Flevoland (NL), Barselona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (ES), Stockholm Country Council, Growth and regional planning administration (SE), Kaunas University of Technology (LT), Regional Association of Lazio Municipalities (IT), EUR S.p.A (IT)

Apie EV ENERGY: Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti ir pasiūlyti priemones, kaip gerinti ir plėtoti elektrinių transporto priemonių (ETP) mobilumo, išmaniųjų energijos tinklų ir atsinaujinančios energijos integraciją miestuose bei regionuose.

Europa susiduria su energijos vartojimo ir išmetamo CO2 kiekio mažinimo problema. Miestai yra pagrindiniai energijos vartotojai, bet taip pat ir teikiantys nemažai galimybių. Svarbiausios technologijos, turinčios didelį klimato kaitos mažinimo potencialą ir įsibėgėjančios Europos miestuose yra elektrinių transporto priemonių (ETP) ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas. Tačiau, naudojant šias technologijas kartu, susiduriama su apribojimais. Pavyzdžiui, saulės energijos gavyba yra efektyviausia vidurdienį, kai tuo tarpu energijos paklausa elektrinėms transporto priemonėms yra didžiausia vakarais, po darbo valandų.

EV ENERGY projektas siūlo inovatyvias, ekonomiškai efektyvias alternatyvas, skatinančias atsinaujinančių energijos šaltinių ir ETP naudojimo integraciją. Projekto metu taip pat bus tiriamos politikos priemonės, veiksniai, kurie lemia šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą ir tuo pačiu pinigų sutaupymą miestuose, apjungiant mobilumo ir energijos sistemas. Projekto partneriai vertins situaciją savo regionuose, rinks gerosios praktikos pavyzdžius, dalinsis jais ir remiantis šia analize sieks gerinti regioninę politiką.

Pagrindinės projekto dalys yra regioninis ir tarpregioninis vertinimas bei tarpregioniniai mainai. Regioninio vertinimo etapo tikslas yra inventorizuoti ir įvertinti elektrinio mobilumo, išmaniųjų elektros energijos tinklų ir atsinaujinančios energijos integracijos politiką ir geriausią praktiką atskiruose regionuose. O tarpregioninių mainų etapo metu vyks išgrynintų priemonių perdavimas, mainai tarp miestų, regionų ir valstybių.

KTU Aplinkos inžinerijos institutas analizuos Kauno regiono priemones bei veiksmus, skatinančius atsinaujinančių energijos išteklių bei ETP naudojimą regione. Analizuos gerąją praktiką, bei informacinių ir komunikacijos priemonių naudojimą integruojant mobilumą ir atsinaujinančių išteklių naudojimą mieste. Susipažins su kitų regionų (projekto partnerių) patirtimi ir perduos jų  gerąją patirtį suinteresuotoms institucijoms ir prisidės prie Kauno regiono darnaus judumo mieste įgyvendinimo.

Taip pat, KTU koordinuos projekto partnerių atliekamą regioninę analizę ir bus atsakingas už efektyvų gerosios praktikos pavyzdžių perdavimą ir mainus tarp projekto dalyvių.

Nuorodos : http://www.interregeurope.eu/evenergy/