Apgintos pirmosios KTU ir Bolonijos universiteto dvigubo laipsnio disertacijos

Svarbiausios | 2020-01-10

Sausio 9 d. Kauno technologijos universitete (KTU) sėkmingai apgintos pirmosios dvigubo laipsnio aplinkos inžinerijos krypties disertacijos. Tai istorinis įvykis, kai KTU doktorantai – Ali Enes Dingi ir Semih Oguzdjan – mokslo disertacijas rengė ir apgynė pagal dvigubo laipsnio sutartį su seniausiu Europoje Bolonijos universitetu (Italija).

2015 metais KTU Aplinkos inžinerijos institutas pasirašė sutartį su Bolonijos universitetu, pagal kurią pradėti rengti aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turintys aplinkos inžinerijos krypties mokslininkai. Sėkmingai baigus studijas ir apgynus mokslo disertacijas doktorantams suteikiamas dvigubas – KTU ir Bolonijos universiteto – mokslinis daktaro laipsnis.

KTU Aplinkos inžinerijos instituto doktorantai – Ali Enes Dingi ir Semih Oguzdjan – disertacijas rengė 2015–2019 metais. Jos abi sėkmingai apgintos 2020 m. sausio 9 d. KTU vykusio viešo gynimo metu.

Ali Enes Dingi disertacijos tema – „Socialiniai ir techniniai veiksniai, skatinantys miesto transporto tvarumą: pasaulinė analizė“ (moksliniai vadovai – prof. dr. Žaneta Stasiškienė (KTU Aplinkos inžinerijos institutas) ir prof. dr. Federico Rupi (Bolonijos universitetas). Semih Oguzdjan, kurio moksliniai vadovai – prof. dr. Jolanta Dvarionienė (KTU Aplinkos inžinerijos institutas) ir doc. dr. Allessandro Tugnoli (Bolonijos universitetas), apgynė disertaciją „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis poveikio aplinkai vertinimo modelis taikant būvio ciklą“.

Viešo gynimo metu disertacijas vertino kompetentinga tarptautinė taryba, sudaryta iš KTU, Bolonijos, Bazilikatos (Italija) ir Vytauto Didžiojo universitetų bei Lietuvos energetikos instituto atstovų.

„Dvigubo laipsnio doktorantų ruošimas – didelė garbė ir tuo pačiu atsakomybė, davusi daug prasmingų pamokų doktorantūros proceso tobulinimui. Pirmą kartą vykę dvigubo laipsnio gynimai suformavo teigiamą praktiką universitetų tarptautinio bendradarbiavimo srityje, todėl šis dvigubo laipsnio disertacijų rengimas bus tęsiamas ir ateityje“, – teigė KTU aplinkos inžinerijos instituto direktorė prof. dr. Žaneta Stasiškienė.

Primename, kad Lietuvoje vykdomos dvi aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programos, tačiau dvigubas daktaro mokslinis laipsnis suteikiamas tik KTU doktorantūros studijas baigusiems absolventams.