APINI Lietuvoje siekia skatinti socialiai atsakingą verslą

2013-06-28

2013 m. birželio 26 dieną Vilniuje vyko konferencija „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“, kurios metu dalyviai ne tik turėjo galimybę išgirsti nemažai informacijos apie socialiai atsakingo verslo principus, realius įmonių veiklos pavyzdžius, bet ir susipažinti su INTERREG IVC programos projektu  „DESUR“. Konferencijos tikslas buvo aptarti, kas yra nuveikta ir kas šiuo metu yra vykdoma, skatinant socialiai atsakingą verslą Lietuvoje bei ko realiai turėtų imtis kiekviena įmonė, norėdama pradėti socialiai atsakingą verslą.

 

Atstovė iš Ispanijos Mayte Gallego Garrido konferencijos dalyviams trumpai pristatė projektą „DESUR“: „Pagrindinis šio projekto tikslas yra tobulinti įstatymų metodiką įmonių socialinės atsakomybės skatinimui tarp mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ). Mes verslo įmonėms pateikiame įvairias priemones, kuriomis naudojantis jos gali pasiekti teigiamų rezultatų, tapti socialiai atsakingomis ir iš to gauti ne tik socialinės, aplinkosauginės, bet ir ekonominės naudos.”,- kalbėjo projekto atstovė Mayte Gallego Garrido.

 

Pagrindinis „DESUR“ projekto dėmesys yra skiriamas sunkumams, su kuriais susiduria įmonės siekdamos diegti socialinės atsakomybės principus. Verslui dažnai trūksta išteklių ir žinių, kurios yra būtinos norint pritaikyti darnios plėtros priemones, tokias kaip gamtinės aplinkos priežiūra, kliūčių ir nelygybės šalinimas, mokymasis visą gyvenimą, efektyvus išteklių naudojimas, geresnė darbuotojų gyvenimo kokybė ir kt., todėl vienas iš pagrindinių šio projekto veiklos uždavinių – suteikti įmonėms visą reikiamą informaciją, kaip galima vykdyti atsakingą verslą.

 

Konferencijoje pranešimus skaitė ir UAB „Ernst and Young Baltic“ atstovas Liudas Jurkonis, UAB “Restoranų grupės Fortas” rinkodaros vadovas Kęstutis Markevičius, UAB “Aconitum” verslo plėtros direktorius Laimis Akramas bei konferencijos organizatorė, „DESUR“ projekto koordinatorė Lietuvoje Žaneta Stasiškienė, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto profesorė. Visuose pranešimuose buvo akcentuojama, kaip organizacijose yra taikomi socialinės atsakomybės principai, kokią materialinę ir nematerialinę naudą organizacijos gauna ir su kokiais iššūkiais yra susiduriama. UAB „Ernst and Young Baltic“ atstovas Liudas Jurkonis pristatė tyrimą, kuris buvo atliekamas dešimtyje įmonių, siekiant įvertinti didžiausią ekonominę grąžą teikiančias socialinės atsakomybės veiklos sritis.

 

Apibendrinti konferencijos temą prie tribūnos stojo ir Aivaras Tušas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, kuris džiaugėsi, jog yra ten, kur kalbama šia tema. Viceministras pažymėjo, jog įmonių vadovai vis labiau atkreipia dėmesį į socialinę atsakomybę ir, jo manymu, situacija Lietuvoje tikrai gerėja.

 

Po konferencijos pranešimų vyko diskusija, kurios metu tiek pranešėjai, tiek konferencijos dalyviai galėjo dalintis patirtimi, diskutuoti socialinės atsakomybės tema.

 

Konferencijos organizatoriai – Aplinkos inžinerijos institutas, Kauno technologijos universitetas.

 

 

Konferencijos pranešimų medžiaga
  • Konferencijos programa
  • INTERREG IVC projektas „DESUR“ – „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“, Mayte Gallego, FUNDECYT, Ispanija
  • „Ar ekonominė nauda sietina su įmonių socialine atsakomybe?“ – Liudas Jurkonis, UAB „Ernst and Young Baltic“
  • „Kelias į atsakomybę“ – Kęstutis Markevičius, UAB „Restoranų grupė Fortas“
  • „Aconitum Lietuvos vaistų gamintojas“ – Laimis Akramas, UAB „Aconitum“
  • „KTU APINI – socialiai atsakingas akademinis partneris verslui ir visuomenei“ – prof. Žaneta Stasiškienė, Kauno technologijos universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas
  • Aivaras Tušas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, viceministras
Konferencijos nuotraukos
Projektas „DESUR“
APINI socialinės atsakomybės ataskaita

 

 

 

 

 

Kaunietis.lt ir APINI inf.