INTERREG EUROPE programos „LCA4REGIONS“ projekto partnerių susitikimas

Svarbiausios | 2020-01-29

2020 m. sausio 25 d.

Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto iniciatyva, Sausio 15–16 d. vyko INTERREG EUROPE programos „LCA4REGIONS“ projekto partnerių susitikimas, 1-oji Tarptautinė mokymosi kelionė (angl. Transnational Learning Journey).

„LCA4REGIONS“ (angl. Improved Environment and Resource Efficiency through use of Life Cycle Instruments for implementation of regional policies of the European Union) – projektas, kuriuo siekiama paskatinti valdžios institucijas įtraukti būvio ciklo vertinimo metodikas į žiedinės ekonomikos politikos vystymą.

Dviejų dienų renginyje – tematiniame seminare ir pažintiniuose vizituose į VšĮ Užstato sistemos administratorius ir UAB „SoliTek“ – dalyvavo įvairių organizacijų atstovai ir suinteresuotieji partneriai  iš Europos Sąjungos šalių.

Projekto konsorciumą sudaro 4 vyriausybinės institucijos – Lombardijos regionas (IT), Lodzės regionas (PL), CIMBAL, „Baixo Alentejo“ bendruomenių asociacija (PT), Navaros vyriausybė (ES), 3 mokslo įstaigos – Kauno technologijos universitetas (LT), Nacionalinis chemijos institutas (SI) ir Pyhäjärvi institutas (FI); taip pat Pramonės asociacija AIN (ES) ir ACR+ Savivaldybių asociacija (BE).

Nors būvio ciklo vertinimas (BCV, angl. Life Cycle Assessment, LCA) vis plačiau naudojamas verslo sektoriuje, ši metodika, vertinanti produkto / procesų poveikį aplinkai visais jo gyvavimo etapais, valstybinėms institucijoms vis dar nėra gerai žinoma. Tačiau, akivaizdu, kad BCV integravimas į viešąją politiką netrukus turės didelį potencialą, gerinant regioninę politiką dėl produktų poveikio aplinkai mažinimo ir išteklių naudojimo efektyvumo didinimo regionuose.

Renginyje dalyvavusius LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovus ypač sudomino kitų šalių patirtis taikant būvio ciklo vertinimo metodiką regioninės politikos formavimui.

Daugiau informacijos:

Jolanta Dvarionienė

LCA4Regions projekto vadovė Lietuvoje
jolanta.dvarioniene@ktu.lt
www.interregeurope.eu/lca4regions

Kauno technologijos universitetas

Aplinkos inžinerijos institutas