Kaune bus rengiamas darnaus miesto mobilumo planas

2013-11-25

Su transporto priemonių kiekio didėjimu Kaune, didėja ir poveikis aplinkai, kuris daro ženklią įtaką klimato kaitai: miestas kenčia nuo oro bei triukšmo taršos, vis didėjantis poreikis naudotis nuosavu automobiliu tik didina esamą problemą miesto keliuose. Dėl susidarančių, neišvengiamų spūsčių atsiranda ir ekonominiai nuostoliai. Šioms problemoms sprendimų ieškos Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas, kuris laimėjo ES rengiamą konkursą ir ruoš tyrimais pagrįstą darnaus miesto mobilumo planą.

 

Miesto susiekimo problemos tik didėja

 

KTU APINI, bendradarbiaujant su konsultacijų įmone TAEM Urbanistai, pateikė paraišką „Kaunas University of Technology Green Mobility Plan“ ir laimėjo European Commission’s Sustainable Urban Mobility campaign –  „Do The Right Mix“ programos inicijuoto konkurso apdovanojimą, skirtą darnaus mobilumo skatinimui ES šalyse narėse. Šiuo pagrindu, KTU mokslininkai tirs Kauno miesto transporto spūsčių klausimą ir ieškos galimų sprendimų.

KTU plačiai išsidėstęs skirtinguose Kauno dalyse yra neatskiriama Kauno transporto ir susisiekimo sistemos dalis. Didėjantys studentų ir darbuotojų srautai tiesiogiai daro įtaką miesto susisiekimo infrastruktūrai.  „Miesto vykdomas susisiekimo problemų tyrimas ir galimų sprendimų pateikimas turės didelę reikšmę studentų ir darbuotojų mobilumui ir veiklos efektyvumui“, – teigia APINI doc. Dr. Visvaldas Varžinskas.

 

Tirs esamą situaciją

 

KTU yra pirmasis panašaus pobūdžio konkurso nugalėtojas Lietuvoje. Gautas piniginis apdovanojimas bus panaudotas parengti „KTU – žaliojo universiteto mobilumo planui“. Per ateinančius kelis mėnesius, studentai ir universiteto mokslininkai vykdys eilę apklausų ir tyrimų, siekdami išsiaiškinti universiteto studentams ir darbuotojams kylančias susisiekimo ar mobilumo problemas, identifikuoti tinkamas teritorijos planavimo, susisiekimo infrastruktūros ar transporto sistemos priemones, leisiančias minimizuoti neigiamus ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus. Bus vykdoma informacinė – švietimo kampanija, kuria siekiama atkreipti akademinės bendruomenės dėmesį į darnaus mobilumo problematiką ir susisiekimo priemonių pasirinkimo alternatyvas.

 

 

Ateities perspektyvos

 

Tyrimuose taikomas ES Darnios miesto mobilumo planavimo (SUMP) metodas įgalina susidariusias bei, kaip nuspėjama, dar susidarysiančias problemas spręsti kompleksiškai bei remiantis darnumo kriterijais. „Toks požiūris šiandien yra ypač reikalingas, nes būtina sutelkti jėgas ne į esančias problemas, o į priemones, kurios leis išvengti ateityje su transporto sistema susijusių problemų atsiradimo“, – teigia V. Varžinskas.

Universiteto rengiamas „KTU – žaliojo universiteto mobilumo planas“ galės tapti pavyzdžiu, kitoms bendruomenėms. Tikimasi, kad  tai galėtų būti akstinu visuomenės pokyčiams kuriant bei įgyvendinant darniais sprendimais grįstas priemones.

 

Kiti European Commission’s Sustainable Urban Mobility campaign –  „Do The Right Mix“ programos inicijuoto konkurso laimėtojai ir jų idėjos čia.