KTU Aplinkos inžinerijos instituto mokslininkai vykdys tyrimus dėl efektyvaus energijos vartojimo pastatuose

Svarbiausios | 2016-08-18

Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto (KTU APINI) tyrėjai pradėjo vykdyti Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos „Interreg Europe“ projektą „LOCARBO“. 

Vykdant Europos Sąjungos (ES) teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos „Interreg Europe“ projektą „LOCARBO“, finansuojamą ES lėšomis, „Nauji regioninės ir vietos valdžios institucijų vaidmenys keičiant energijos vartotojų elgseną mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikoje“.

Projekte „LOCARBO“ 2016 – 2020 metais bus atliekami energetinio efektyvumo pastatuose taikomų technologijų tyrimai, siekiant sumažinti poveikį aplinkai, tuo pačiu gaunant ekonominę ir socialinę naudą. 

Projekte bus kuriama ir metodika, kuria remiantis siekiama didinti išteklių naudojimo efektyvumą bei mažinti poveikį aplinkai. KTU Aplinkos inžinerijos instituto tyrėjai projekto „rėmuose“ atliks mokslinius tyrimus, susijusius susijusius su efektyviu energijos vartojimu pastatuose, mažinant poveikį aplinkai. 

„Interreg Europe“ programa skirta regioniniam bendradarbiavimui, todėl projekto vykdymo metu bus nagrinėjami ne tik energijos vartojimo gerosios praktikos pavyzdžiai iš kitų ES šalių – Jungtinės Karalystės, Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Rumunijos, bet ir aptarti bei pasiūlyti regioninės ir vietos valdžios institucijoms taikomų praktikų, keičiant energijos vartotojų elgseną mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikoje, pavyzdžiai.

Projekto rezultatus jo vykdytojai planuoja panaudoti KTU magistrantūros studijų programoje „Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba“, supažindinant studentus su ES šalių patirtimi, tausojant energiją pastatuose, mažinant poveikį aplinkai.