KTU dalyvavo 4-ajame Locarbo projekto susitikime Rumunijoje

Svarbiausios | 2017-09-29

Šių metų rugsėjo 7–8 dienomis Kauno technologijos universiteto tyrėjai bei mokslo atstovas iš Lietuvos energetikos instituto dalyvavo LOCARBO projekto partnerių susitikime, Rumunijoje (Alba Iulia). Tai jau 4-iasis projekto valdymo grupės ir tematinių darbo grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės. 

Pirmąją renginio dieną vyko vietos suinteresuotųjų pusių ir projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo dalijamasi rezultatais, diskutuojama apie efektyvesnį suinteresuotų pusių įtrau

[[{“fid”:”36756″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“style”:”margin: 10px; border-style: solid; font-size: 13.008px; height: 169px; width: 300px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]

kimą didinat energetinį efektyvumą pastatuose. Diskusiją vainikavo vizitas į viešojo transporto bendrovę ir keturias valstybės institucijas, kuriose įgyvendinamos darnios energetikos gerosios praktikos pavyzdžiai. Antroje dienos pusėje vyko gerųjų praktikų susijusių tematine grupe „Inovatyviosios pažangios technologijos“ pristatymas, projekto partnerių pirminių veiksmų planų analize ir efektyvaus gerųjų praktikų perkėlimo seminaras. Antroji diena buvo skirta vidaus partnerių susitikimui, siekiant aptarti projekto valdymo, techninius ir finansinius klausimus.

LOCARBO (Nauji regioninės ir vietos valdžios institucijų vaidmenys keičiant energijos vartotojų elgseną mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikoje) tai INTERREG Europe programos projektas, kurio tikslas – tobulinti politines priemones, skatinančias padidinti energijos efektyvumą ir perėjimą prie atsinaujinančios energijos naudojimo pastatuose, ieškant naujų būdų keisti vartotojų elgseną. Galutinis šio projekto tikslas – prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimo Europoje.

Pagrindinės projekto veiklos – tai analizės ir pilnai įgyvendinamų veiklos planų parengimas  regiono be vietos lygmenyse. Šios veiklos bus įgyvendinamos aktyviai įtraukiant vietines suinteresuotąsias šalis bei tarptautinio bendradarbiavimo metu, dalinantis gerosios praktikos ir inovacijų patirtimi.

Daugiau informacijos

[[{“fid”:”36755″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“style”:”margin: 10px; font-size: 13.008px; height: 224px; width: 300px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/

[[{“fid”:”36753″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:””,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”attributes”:{“style”:”height: 143px; width: 200px; border-width: 0px; border-style: solid; margin: 10px;”,”class”:”media-element file-default”}}]]