KTU dalyvavo 5-ajame LOCARBO projekto susitikime Vengrijoje

Svarbiausios | 2018-03-26

Šių metų kovo 6-7 dienomis Kauno technologijos universiteto (KTU) tyrėjai bei atstovas iš Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) dalyvavo LOCARBO projekto partnerių susitikime Budapešte, Vengrijoje. Tai jau 4-asis projekto valdymo grupės ir 5-asis tematinių darbo grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Jungtinės Karalystės.

Renginys vyko dvi dienas, kurių metu buvo rengiami tiek vieši, tiek uždari posėdžiai, skirti LOCARBO projekto partneriams ir suinteresuotoms pusėms dalintis gerosios praktikos pavyzdžiais energijos taupymo srityje.

Pirmąją renginio dieną projekto partneriai turėjo galimybę dalyvauti vietos suinteresuotųjų pusių susitikime bei iškilmingoje programos „Virtual Power Plant“ apdovanojimų ceremonijoje. Ceremonijos metu buvo apdovanoti eilė savivaldybių, įmonių, mokyklų ir universitetų atstovų, kurie laikytini gerosios praktikos pavyzdžiais energijos taupymo srityje.

Po apdovanojimų ceremonijos vyko uždaras posėdis, kuriame projekto partneriai ir politikos atstovai pristatė iki šiol įgytą patirtį ir aptarė, kaip LOCARBO projekto metu rengiami regioniniai veiksmų planai paskatins tobulinti politikos priemones, skirtas didinti energijos vartojimo efektyvumą pastatuose.

1-oji diena baigėsi gerųjų praktikų inventorizacijos apžvalga, apimant paslaugas, organizacinės struktūros ir technologinius sprendimus, ypatingą dėmesį skiriant naujausioms ir inovatyviausioms praktikoms.

Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai aplankė pasyvų namą „Energy Efficiency Demo Building“, kuris leido aiškiau suprasti tokio tipo namų sistemas ir struktūrą. Susitikimas baigėsi projektos valdymo grupės susirinkimu ir specializuota vidaus partnerystės veikla, t. y. veiksmų planų būklės aptarimu, institucinio mokymo platformos patirties pasidalinimu. Taip pat aptarti projekto valdymo, techniniai ir finansiniai klausimai.

LOCARBO– tai „INTERREG Europe“ programos projektas, kurio tikslas – tobulinti politines priemones, skatinančias padidinti energijos efektyvumą ir perėjimą prie atsinaujinančios energijos naudojimo pastatuose, ieškant naujų būdų keisti vartotojų elgseną. Jis apima naujus regioninės ir vietos valdžios institucijų vaidmenis, keičiant energijos vartotojų elgseną mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikoje. Šio projekto esmė yra prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimo Europoje.

Pagrindinės projekto veiklos –  tai analizės ir pilnai įgyvendinamų veiklos planų parengimas  regiono bei vietos lygmenyse. Šios veiklos bus įgyvendinamos aktyviai įtraukiant vietines suinteresuotąsias šalis ir tarptautinio bendradarbiavimo metu dalijantis gerosios praktikos ir inovacijų patirtimi.

Daugiau informacijos:

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/