KTU dalyvavo EV ENERGY projekto sklaidos renginyje

Svarbiausios | 2018-10-15

Renginys įvyko 2018 m. spalio 3 d. Barselonos prekybos ir amatų rūmuose. Pagrindiniai organizatoriai dėjo didžiules pastangas, kad renginys būtų sėkmingas. Rengininyje dalyvavo ir prie jo organizavimo prisidėjo suinteresuotos šalys iš Katalonijos, t.y. įvairios organizacijos iš Katalonijos efektyvaus energijos naudojimo ir mobilumos klasterio.

Pagrindinis šio renginio tikslas buvo parodyti Barselonos ir Katalonijos pokyčius dėl elektrinio mobilumo ir išmaniosios pakrovimo infratruktūros. Antrasis tikslas, skirtas artimiausioje ateityje vyksiantiems pokyčiams, susijusiems su  mobilių transporto priemonių skaičiaus didėjimu, infrastruktūros plėtra ir optimaliausių sprendimų ieškojimu. Vidutinės trukmės tikslas rodo, kad reikia integruoti vietinę atsinaujinančią energiją, kad būtų pasiektas didelio masto elektrinių transporto priemonių naudojimas mieste.

Pirmoje renginio dalyje buvo išklausyta keletas pranešimų apie apie planuojamus energijos ir mobilumo scenarijus Ispanijoje, Katalonijoje ir Barselonoje iki 2030 m., Pvz., ar bus pasiekti tikslai, kokie trūkumai yra sistemoje, kur yra didžiausias pokyčių potencialas?

Po šių pristatymų buvo surengtas interviu su EV ENERGY projekto partnerių  iš įvairių regionų (Fevolando, Stokholmo, Kauno ir Lazio) atstovais apie iššūkius, su kuriais jie susiduria, ir apie tai, kaip šis projektas galėtų arba padės jiems įveikti aktualius iššūkius. Interviu metu buvo palyginti regionai ir išryškinkti kievieno iš jų stiprybės ir silpnybės.

Po trumpos kavos pertraukos vyko dvi lygiagrečios sesijos: Katalonijos efektyvaus energijos naudojimo ir mobilumo klasterio organizuotas renginys, kuriame vietinės energetikos ir mobilumo sektoriaus įmonės pristatė save ir seminaras pakviestiems ekspertams iš įvarių šalių. Seminaro metu dalyviai buvo suskirstyti į penkias grupes su skirtingomis tematikomis (Atsinaujinančių energijos šaltinių ir elektros transporto priemonių integracija; Technologiniai iššūkiai; Verslo modeliai; Socialinė perspektyva; Politika ir reguliavimas).Kievieną grupę, kuriose dalyvavo 5-8 tarptautiniai dalyviai, moderavo paskirtas ekspertas Vėliau, po pietų ekspertai iš seminaro sudarė ekspertų grupę, kurioje jie pristatė seminaro rezultatus.

Papildomoje sesijoje elektrinio mobilu sektoriaus įmonės dalyvavo Katalonijos efektyvaus energijos naudojimo ir mobilumo klasterio organizuojammame B2B susitikime. Tai puiki galimybė užmegzti naujus verslo santykius.

Renginys buvo užbaigtas  LIVE platformos organizuojamu vizitu į vietos elektromobilių dalinimosi infrastruktūros pristatymą ir dviejų elektrinių motorolerių pasidalijimo paslaugų (eCooltra ir Muving) demonstravimą, kur netgi buvo galimybė motorolerius išbandyti.

Daugiau apie renginį ir projektą galima rasti tinklapyje:

https://www.interregeurope.eu/evenergy/