KTU dalyvavo projekto EV ENERGY susitikime Romoje

Svarbiausios | 2017-11-13

Kaip paskatinti elektrinių transporto priemonių plėtrą? Kokios inovatyvios politikos priemonės turėtų būti priimamos ES regionuose? Kiek svarbi yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė darnaus mobilumo vystymui?

Šie ir kiti klausimai buvo nagrinėjami spalio 19 d. vykusioje 2-ojoje ES regionų suinteresuotųjų šalių susitikimo konferencijoje, kurią organizavo EV Energy projekto partneriai iš Italijos „EUR S.p.A“. Konferencijoje ir apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo ekspertai, verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovai: „ENEL S.p.A.“, „GLS Italy“, UMPI, „Share’ngo“, Romos Sapienzos universiteto darnaus mobilumo mokslo agentūra, Romos miesto mobilumo agentūra ir daugelis kitų.

Konferencijos ir apskritojo stalo diskusijos metu buvo analizuota dabartinė elektrinių transporto priemonių plėtros politika nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu bei vertintos investicijų ir plėtros galimybes, susipažinta ir pasidalinta įžvalgomis, kaip gali būti įveiktos  e-mobilumo reglamentavimo kliūtys. Buvo išnagrinėta ir diskutuota, kokį vaidmenį gali atlikti elektrinės transporto priemonės, skatinant žalias darbo vietas bei aptartos naujovės kurias diegia elektrinių transporto priemonių gamintojai, norint apriboti šiltnamio efekto dujų emisijas. Buvo skirta dėmesio didžiausioms elektrinio mobilumo plėtros problemoms įskaitant ir įkrovimo infrastruktūrą.

Po susitikimo EV Energy projekto partneriai dalyvavo „E Formulės“, kuri Romoje bus surengta 2018 m. balandžio mėnesį, spaudos konferencijoje. Spaudos konferencija vyko moderniame, naujai pastatytame konferencijų ir parodų centre „La Nuvola“ (architektas Massimiliano Fuksas).

Daugiau apie renginį ir projektą galima rasti tinklapyje:

https://www.interregeurope.eu/evenergy/