KTU – tarp didžiausią poveikį darniam vystymuisi kuriančių universitetų pasaulyje

Svarbiausios | 2022-05-06

2022 metais balandžio 27 d. paskelbtuose tarptautinės universitetų reitingų agentūros „Times Higher Education“ (THE) paskelbtuose „Impact ranking 2022“ reitinguose pirmą kartą pateko ir Kauno technologijos universitetas (KTU).

Jau trejus metus THE reitingų agentūros pristatomas reitingas dėmesį sutelkęs į skirtingų pasaulio šalių universitetų daromo poveikio vertinimą, kuris pagrįstas 17 tarptautinių darnaus vystymosi tikslų. Darnaus vystymo tikslai nukreipti į aplinkos, socialinį ir ekonominį vystymą(si), skatinant tarptautines strategines partnerystes. THE „Impact“ reitingas vertina išskirtinai universitetų indėlį užtikrinant visų darnaus vystymo tikslų įgyvendinimą ir tarptautinio bendradarbiavimo progresą.

Lolita Jurkšienė KTU
Lolita Jurkšienė

„Mūsų universiteto patekimas į šį reitingą, žinoma, pradžiugino. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui KTU iš tiesų skiria didelį dėmesį. Pradedant kokybiško išsilavinimo užtikrinimu, tvarumo įvairiose veiklos srityse puoselėjimu, inovacijų pramonei plėtojimu, lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų laikymusi ir baigiant plačiai pasireiškiančia socialine bei aplinkosaugine atsakomybe – viskas atliepia jau daugelį metų KTU puoselėjamą žaliojo universiteto iniciatyvą. Kartu tai – ir naujas įpareigojimas užtikrinti veiklų tęstinumą ir kokybės jose didinimą, suvokiant darnaus vystymosi svarbą KTU bendruomenei ir miesto, šalies, pasaulio visuomenei“ – pasiekimais džiaugėsi KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

KTU, varžydamasis kartu su daugiau nei 1,4 tūkst. geriausių pasaulio universitetų, jau pirmaisiais metais yra reitinguotas net 7-iuose iš 17 reitingo kategorijų, kurios atitinka darnaus vystymosi tikslus: 4 – „Kokybiškas išsilavinimas“; 5 – „Lyčių lygybė“; 8 – „Deramas darbas ir ekonomikos augimas“; 9 – „Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“; 11 – „Darnūs miestai ir bendruomenės“; 16 – „Taika ir teisingumas, stiprios institucijos“; 17 – „Partnerystė siekiant tikslų“.

Geriausius įvertinimus Universitetas gavo vertinant 9-tąjį darnaus vystymosi tikslą. Surinkęs 62,1 iš šimto galimų balų, KTU reitinguotas 201-300 pozicijoje. Pagrindinis šio kriterijaus tikslas, pasak reitingo organizatorių, yra įvertinti, kaip universitetams pavyksta kurti ir diegti tvarias ir aukštą pridėtinę vertę inovacijas, bendradarbiaujant su pramonės atstovais.

Apskaičiuojant rezultatus, vertinami ir KTU vardų kuriamų patentų skaičiai, ir mokslinės publikacijos, ir KTU kuriamos spin-off tipo įmonės. Ne mažiau reikšmingų įvertinimų bei aukštų vertinimo balų pavyko pasiekti ir vertinant KTU ekonomikos augimo skatinimo, institucijos stiprumo, partnerysčių puoselėjimo srityse: vertinant 8, 16 ir 17 darnaus vystymosi tikslus, KTU įsitvirtino tarp 600 geriausių pasaulio universitetų.

„Nenuvertiname nei vieno darnaus vystymosi tikslų svarbos, nes visi jie labai susiję ir kartu matuoja itin reikšmingus aspektus, vis dėl to, būdami aukštojo mokslo bendruomene, itin didžiuojamės sulaukę įvertinimo kokybiško išsilavinimo srityje. Vertinant galimybių mokytis visą gyvenimą sukūrimo kriterijų, KTU sulaukė ypač aukšto įvertinimo ir surinko net 87,6 balo iš 100 galimų. Dar vieno svarbaus kriterijaus – parengtų mokslinių publikacijų santykis su jų praktiniu panaudojimu – įvertis viršijo 60 balų iš 100 galimų. Tai iš tiesų pagrindžia universiteto akademinės bendruomenės kuriamų rezultatų praktinę pridėtinę vertę“, – KTU pasiekimus vardijo L. Jurkšienė.

 

Šaltinis ktu.edu